Wolvengebieden in Niedersachsen

Verspreiding

 

Wolfsrudel (unbestätigt) = Bestätigtes Wolfsrudel im vergangenen Monitoringjahr, Rudelnachweis im laufenden Monitoringjahr noch nicht erfolgt.
Stand: 02.11.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
Quelle(n): Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 

Status en reproductie  

Onderstaande tabel toont de huidige status van de bestaande wolvengebieden in het huidige monitoringjaar 2020/2021. De statusclassificatie is gebaseerd op de landelijke monitoringsnormen volgens Reinhardt et al. 2015: 

Wolvenroedel: Reproductie of groep van meer dan 2 wolven in een territoria bewezen. 

Paar: Reu en teef in een geclaimd of gemarkeerd territorium of in toenemende mate gedetecteerd gedurende een periode van minimaal 4 weken. 

Enkele wolf: Enkele wolf die in toenemende mate wordt gedetecteerd in een definieerbaar gebied gedurende een periode van minimaal 6 maanden 

Huidige status (november 2020) in Nedersaksen: 35 wolvenroedels en 2 paren 

Wolvenroedels

Paren 

Afkorting       Territotium

CUX                 Cuxhaven

WEN                 Webdisch Evern

In observatie

Afkorting         Gebied 

ROS                      Rosche 

Status onduidelijk 

Afkorting          Gebied

STM                      Stemmen 

Ontwikkeling

In het meetjaar 2011/2012 werd het eerste wolvengebied in Nedersaksen gedetecteerd in het militaire oefenterrein Munster. Sindsdien is het aantal bewezen territoria gestaag toegenomen met gemiddeld 60% per jaar. Opgemerkt moet worden dat de 60% niet verwijst naar de hele wolvenpopulatie, maar alleen naar het aantal bewezen territoria – er wordt geen rekening gehouden met zwervende (niet-territoriale) individuele wolven en onbevestigde territoria!

Op federaal niveau ligt deze waarde rond de 32%. Waarom het grote verschil in groeipercentages van bewezen gebieden tussen Nedersaksen en de Bondsrepubliek? – Het antwoord is: migratie! De meeste territoria op federaal niveau worden vastgesteld door wolven die in andere duitse roedels zijn geboren. In Nedersaksen (althans in het verleden) worden de meeste nieuwe gebieden gesticht door wolven die afkomstig zijn uit roedels in andere deelstaten, daarom is er een zeer hoge groeisnelheid in de bewezen wolvengebieden in Nedersaksen als gevolg van migratie.

Stand: 04.09.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

Quelle(n): Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

Herkomst en migratie enkele wolven in Niedersachsen (© Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.)

Faunaschade wolf in Niedersachsen

Door de decennia lange afwezigheid van grote roofdieren heeft men geen beschermende maatregelen meer genomen tegen de wolf. Zijn terugkeer is niet vrij van conflicten: boerderijdieren kunnen een gemakkelijke prooi zijn voor wolven, wat een bijzondere uitdaging vormt voor eigenaren van boerderijdieren.

In Nedersaksen zijn naast aanvallen op schapen of vrij wild ook aanvallen op runderen of paarden bekend. De Wolf-richtlijn van het Ministerie van Milieu van Nedersaksen regelt de bevordering van het creëren van een wolvenafstotende basisbescherming voor boerderijdieren, evenals de billijke vergoeding van schade die door de staat wordt toegekend in het geval van een bewezen wolfaanval. De billijke voordelen voor schapen, geiten en gekooid wild vinden alleen plaats als is bewezen dat de wolf de oorzaak is en de dieren aantoonbaar zijn beschermd door basisbescherming tegen wolven. Een wolfwerende basisbescherming biedt nooit honderd procent zekerheid, maar de ervaring leert dat wolfwerende maatregelen als bescherming tegen wolven in de meeste gevallen effectief blijken te zijn.

Het Wolfsbüro des Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) is verantwoordelijk voor de verwerking en beoordeling van veeschade, evenals voor de bescherming van de kudde. Die Niedersächsische Landwirtschaftskammer is verantwoordelijk voor de toekenning van financiële steun voor preventieve maatregelen en voor billijke uitkeringen in geval van schade.

Voorkomen faunaschade wolf

Aanvallen op vee waarvan de wolf officieel door het NLWKN werd vastgesteld als oorzaak, vinden nu in vrijwel heel Nedersaksen plaats, alleen het zuiden is nog weinig getroffen. De volgende kaart is gebaseerd op de officiële bevindingen van het NLWKN (nadere informatie) en toont op districtsniveau alle veeschade sinds 2008 waarbij de wolf de oorzaak bleek te zijn.

Ontwikkeling faunaschade wolf in Niedersachsen

Het volgende diagram toont de ontwikkeling van alle vee-schade veroorzaakt door wolven in Nedersaksen. Het aantal aanvallen en het aantal dieren dat is gedood of later is geëuthanaseerd, wordt weergegeven door middel van monitoringjaren.

Stand: 09.11.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
Quelle(n):
MU/NLWKN, Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

Ontwikkeling in het verloop van het jaar

Een zekere periodiciteit is terug te vinden in de vee-schade veroorzaakt door wolven in Nedersaksen. De meeste aanvallen vinden plaats in de herfst- en wintermaanden, en minder in de lente en zomer. Een mogelijke verklaring hiervoor is de biologie van de wolf en de beschikbaarheid van voedsel: op het moment van strooisel in mei neemt de omvang van het leefgebied van de wolf af, waardoor er minder vee beschikbaar is. Bovendien hebben veel andere wilde dieren ook nakomelingen, die door wolven gemakkelijker te vangen zijn dan volwassenen. Tegen het najaar worden de wolven weer mobieler, nemen de zwervende gebieden toe en zijn de jonge wilde dieren door hun snelle groei geen gemakkelijke prooi meer, zodat gemakkelijk verkrijgbare dieren een aantrekkelijker alternatief zijn.

Stand: 09.11.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
Quelle(n):
MU/NLWKN, Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

Bewertung von Nutztierschäden

Die Bewertung der Verursacherschaft von Nutztierschäden ist der zuständigen Behörde – dem Wolfsbüro des NLWKN – vorenthalten, das Wolfsmonitoring der LJN ist hierbei nicht eingebunden. Gemeldete Nutztierschäden werden beim NLWKN in 4 unterschiedliche Kategorien eingestuft:

  • Wolf: Wolf eindeutig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verursacher nachgewiesen
  • Wolf nicht nachweisbar: Wolf kann nicht als Verursacher nachgewiesen werden und ist mit gewisser Wahrscheinlichkeit auszuschließen
  • kein Wolf: Wolf ist eindeutig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verursacher auszuschließen
  • keine Beurteilung möglich: anhand der vorliegenden Dokumentation ist keine abschließende Bewertung möglich

 

  • Räumliche Entwicklung in den letzten Jahren
  • Wie bereits oben ersichtlich, steigt die Anzahl an durch den Wolf verursachten Nutztierschäden jährlich an. Dies steht im Zusammenhang mit der anwachsenden Wolfspopulation. Betrachtet man nicht nur die zeitliche, sondern auch die räumliche Verteilung der Nutztierschäden, so wird ersichtlich, dass ein jährliche Verschiebung der Ereignisse stattfindet – vor allem bei den Schwerpunktregionen.

 

Bislang wurden 1449 Nutztierschäden (Stand: 09.11.2020) im Rahmen des niedersächsischen Wolfsmanagement und -monitoring dokumentiert.

PDF_2016_02_08_Bericht_Analyse_NTR__LK_DH_VEC_OL__Nov2014_bis_Jan2016
2020_III_Quartalsbericht_Wolfsmonitoring

 

 

Reacties zijn gesloten.