Wolvengebieden in Niedersachsen

Faunaschade wolf in Niedersachsen 

Door de decennia lange afwezigheid van grote roofdieren heeft men geen beschermende maatregelen meer genomen tegen de wolf. Zijn terugkeer is niet vrij van conflicten: boerderijdieren kunnen een gemakkelijke prooi zijn voor wolven, wat een bijzondere uitdaging vormt voor eigenaren van boerderijdieren. 

In Nedersaksen zijn naast aanvallen op schapen of vrij wild ook aanvallen op runderen of paarden bekend. De Wolf-richtlijn van het Ministerie van Milieu van Nedersaksen regelt de bevordering van het creëren van een wolvenafstotende basisbescherming voor boerderijdieren, evenals de billijke vergoeding van schade die door de staat wordt toegekend in het geval van een bewezen wolfaanval. De billijke voordelen voor schapen, geiten en gekooid wild vinden alleen plaats als is bewezen dat de wolf de oorzaak is en de dieren aantoonbaar zijn beschermd door basisbescherming tegen wolven. Een wolfwerende basisbescherming biedt nooit honderd procent zekerheid, maar de ervaring leert dat wolfwerende maatregelen als bescherming tegen wolven in de meeste gevallen effectief blijken te zijn. 

 

 

Ontwikkeling faunaschade wolf in Niedersachsen 

Het volgende diagram toont de ontwikkeling van alle vee-schade veroorzaakt door wolven in Nedersaksen. Het aantal aanvallen en het aantal dieren dat is gedood of later is geëuthanaseerd, wordt weergegeven door middel van monitoringjaren

 

 

 

 

Ontwikkeling faunaschade wolf in Niedersachsen 

Het volgende diagram toont de ontwikkeling van alle vee-schade veroorzaakt door wolven in Nedersaksen. Het aantal aanvallen en het aantal dieren dat is gedood of later is geëuthanaseerd, wordt weergegeven door middel van monitoringjaren

Stand: 09.11.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
Quelle(n): MU/NLWKN, Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 

Ontwikkeling in het verloop van het jaar  

Een zekere periodiciteit is terug te vinden in de vee-schade veroorzaakt door wolven in Nedersaksen. De meeste aanvallen vinden plaats in de herfst- en wintermaanden, en minder in de lente en zomer. Een mogelijke verklaring hiervoor is de biologie van de wolf en de beschikbaarheid van voedsel: op het moment van strooisel in mei neemt de omvang van het leefgebied van de wolf af, waardoor er minder vee beschikbaar is. Bovendien hebben veel andere wilde dieren ook nakomelingen, die door wolven gemakkelijker te vangen zijn dan volwassenen. Tegen het najaar worden de wolven weer mobieler, nemen de zwervende gebieden toe en zijn de jonge wilde dieren door hun snelle groei geen gemakkelijke prooi meer, zodat gemakkelijk verkrijgbare dieren een aantrekkelijker alternatief zijn

Stand: 09.11.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
Quelle(n): MU/NLWKN, Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 

Bewertung von Nutztierschäden 

Die Bewertung der Verursacherschaft von Nutztierschäden ist der zuständigen Behörde – dem Wolfsbüro des NLWKN – vorenthalten, das Wolfsmonitoring der LJN ist hierbei nicht eingebunden. Gemeldete Nutztierschäden werden beim NLWKN in 4 unterschiedliche Kategorien eingestuft: 

  • Wolf: Wolf eindeutig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verursacher nachgewiesen 
  • Wolf nicht nachweisbar: Wolf kann nicht als Verursacher nachgewiesen werden und ist mit gewisser Wahrscheinlichkeit auszuschließen 
  • kein Wolf: Wolf ist eindeutig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verursacher auszuschließen 
  • keine Beurteilung möglich: anhand der vorliegenden Dokumentation ist keine abschließende Bewertung möglich 

 

  • Räumliche Entwicklung in den letzten Jahren 
  • Wie bereits oben ersichtlich, steigt die Anzahl an durch den Wolf verursachten Nutztierschäden jährlich an. Dies steht im Zusammenhang mit der anwachsenden Wolfspopulation. Betrachtet man nicht nur die zeitliche, sondern auch die räumliche Verteilung der Nutztierschäden, so wird ersichtlich, dass ein jährliche Verschiebung der Ereignisse stattfindet – vor allem bei den Schwerpunktregionen. 

 

Bislang wurden 1449 Nutztierschäden (Stand: 09.11.2020) im Rahmen des niedersächsischen Wolfsmanagement und -monitoring dokumentiert. 

 

Onder vuur – het roedel Herzlake in Niedersachsen  

13.02.2021  

Het onder vuur genomen roedel Herzlake in Niedersachsen is gerust opvallend te noemen.  

Het is het roedel waar „Billy“ GW1554m vandaan kwam… GW763f uit het roedel Daubitz en GW1111m zijn sinds 2018 in Herzlake gevestigd. In het jaar 2019/2020 werden twee welpen geboren, GW1534m werd doodgereden november 2019 en GW1554m zal, bekend onder de naam Billy, voor veel slachtoffers zorgen op zijn tour door Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Zijn tour eindigt in Frankrijk, waar hij legaal word gedood, ter bescherming van landbouwhuisdieren.  

Nu is misschien de teef GW763f legaal gedood. Ontheffing was verleend voor de reu GW1111m, als de aanvallen op landbouwhuisdieren nu stoppen, is hij de dans ontspringen. Echter zijn wij bang dat het niet het geval zal zijn. Ook is de kans groot dat hij zijn technieken om te jagen al heeft doorgegeven aan de drie welpen uit het jaar 2020. Sinds eind 2018 zijn ongeveer 500 schapen gedood door wolven in het leefgebied van het Herzlakeroedel. Er waren ook tal van andere aanvallen in de buurt van dijken. Een herder alleen liep een schade op van 50.000 euro.  

De laatste aanvallen op boerderijdieren vonden plaats op 10 oktober en 12 november 2020. Vanwege deze gebeurtenissen heeft de NLWKN op 20 maart vorig jaar een ontheffing verleent om een vrouwelijke wolf van de Herzlake-roedel te doden. Om redenen van dierenwelzijn werd deze vrijstelling beperkt tot 15 april 2020. Op 11 september werd opnieuw een vrijstelling verleend. Dit keer voor de reu, ook deze was beperkt tot 15 april 2021 om redenen dierenwelzijn. Naar 15 april zal het roedel weer welpen kunne hebben, die op hun ouder dieren aangewezen zijn.  

Bij Löningen in de regio Cloppenburg is nu een vrouwelijk dier afgeschoten. “De echte identificatie van de individuele wolf voor het schieten is in dit gebied nauwelijks mogelijk”, legt Olaf Lies uit. Daarom valt het doden van de vrouwelijke wolf als gevolg van een nauwe ruimtelijke en temporele verbinding met de aanvallen onder de federale natuurbeschermingswet. 

Wolvengebieden in Niedersachsen 

Verspreiding 

Wolfsrudel (unbestätigt) = Bestätigtes Wolfsrudel im vergangenen Monitoringjahr, Rudelnachweis im laufenden Monitoringjahr noch nicht erfolgt.
Stand: 02.11.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
Quelle(n): Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. 

Status en reproductie  

Onderstaande tabel toont de huidige status van de bestaande wolvengebieden in het huidige monitoringjaar 2020/2021. De statusclassificatie is gebaseerd op de landelijke monitoringsnormen volgens Reinhardt et al. 2015: 

Wolvenroedel: Reproductie of groep van meer dan 2 wolven in een territoria bewezen. 

Paar: Reu en teef in een geclaimd of gemarkeerd territorium of in toenemende mate gedetecteerd gedurende een periode van minimaal 4 weken. 

Enkele wolf: Enkele wolf die in toenemende mate wordt gedetecteerd in een definieerbaar gebied gedurende een periode van minimaal 6 maanden  

Huidige status (november 2020) in Nedersaksen: 35 wolvenroedels en 2 paren 

Wolvenroedels 

 

 

Paren 

Afkorting  Territoria 
CUX  Cuxhaven 
WEN  Wendisch Evern 

In observatie 

Afkorting  Gebied 
ROS  Rosche 

Status onduidelijk 

Afkorting  Gebied 
STM  Stemmen 

 

Ontwikkeling 

In het meetjaar 2011/2012 werd het eerste wolvengebied in Nedersaksen gedetecteerd in het militaire oefenterrein Munster. Sindsdien is het aantal bewezen territoria gestaag toegenomen met gemiddeld 60% per jaar. Opgemerkt moet worden dat de 60% niet verwijst naar de hele wolvenpopulatie, maar alleen naar het aantal bewezen territoria – er wordt geen rekening gehouden met zwervende (niet-territoriale) individuele wolven en onbevestigde territoria! 

Op federaal niveau ligt deze waarde rond de 32%. Waarom het grote verschil in groeipercentages van bewezen gebieden tussen Nedersaksen en de Bondsrepubliek? – Het antwoord is: migratie! De meeste territoria op federaal niveau worden vastgesteld door wolven die in andere duitse roedels zijn geboren. In Nedersaksen (althans in het verleden) worden de meeste nieuwe gebieden gesticht door wolven die afkomstig zijn uit roedels in andere deelstaten, daarom is er een zeer hoge groeisnelheid in de bewezen wolvengebieden in Nedersaksen als gevolg van migratie. 

 

Stand: 04.09.2020
Darstellung: © Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

Quelle(n): Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

Herkomst en migratie enkele wolven in Niedersachsen (© Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.)

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.