Honden

Wolven en honden 

Honden in het leefgebied van een wolf worden gezien als indringer en worden verjaagd en soms gedood. Het is dus aan te raden om in het leefgebied van wolven de hond aan de lijn te houden. 

Voor honden is de komst van de wolf niet zonder gevaar. Er zijn verslagen van ontmoetingen tussen wolven en honden, die zeer gevaarlijk waren voor de hond. Er zijn voorbeelden uit Zweden, waar de honden werden aangevallen en gewond raakten of werden gedood tijdens hun werk, maar ook zijn er voorbeelden uit Duitsland waar honden op het erf werden gedood door wolven. 

Een hond wordt beschouwd als een indringer of als een mogelijke partner, in sommige gevallen ook als prooi. Als de wolf en de hond elkaar ontmoeten, kan het gebeuren dat de wolf de hond aanvalt of probeert weg te jagen. Hondenbezitters moeten leren hoe ze gevaar voor zichzelf en hun honden kunnen vermijden. 

Dat wolven honden eten ziet de wolvenlobby als een positieve “kans”. Dit staat te lezen in het verslag “Verslag Workshop WOLVEN in Nederland” uit 2009 bladzijde 15 van Ark en Free Nature. 

Citaten uit het verslag (Conclusie SWOT-analyse): <“De komst van de wolf zorgt niet alleen voor problemen, maar biedt ook kansen”>< “Dat honden in de toekomst dan in wolvenleefgebied voor hun eigen veiligheid aan de lijn moeten, zorgt voor aanzienlijk minder verstoring en is daarmee een zegen voor de rest van de natuur.”> 

Voor de eigenaar van deze hond betrof de “verstoring” de aanwezigheid van wolven op zijn *eigen* terrein. Een real-life feitelijke-praktijk probleem van de MAATSCHAPPELIJKE gevolgen, die zo stelselmatig aan iedere door biologen opgestelde analyse ontbreekt… 

Hond in Houthalen doodgebeten door wolf 

12 november 2020 

Vreselijk nieuws vannacht in Houthalen-Helchteren. Daar werd een bordercollie van 8 jaar (40kg) doodgebeten. De eigenaar heeft zijn hond die achter draad zat horen janken, maar hij durfde niet buiten gaan. Deze morgen vond hij dan zijn hond in deze toestand (zie foto). ANB was ter plaatse om stalen te nemen. Het was duidelijke een “wolvenkill” de hond werd bij de keel gegrepen en nog zeker 50 a 60m weggesleept. 

De wolf werkte zich de tuin binnen, pakte de hond en trok hem 50 – 60 meter het donkere bos in.  

Het incident gebeurde in het leefgebied van het roedel, dus wie denk de held uit te hangen, moet wel rekening houden tegenover ~ 4 volwassen / volgroeid wolven te kunnen komen staan, die je misschien niet vriendelijk zullen benaderen. Alle lof als je veel over heeft voor je hond – maar wees verstandig in zulk situatie!  

“ De kilheid van de oordelen die we over anderen maken, is een direct gevolg van de illusies die we over onszelf hebben. “ Citaat Theophile Funck-Brentano 

 

Feiten check   

Honden doden jaarlijks vier- tot dertienduizend schapen in Nederland – klopt dit wel?  

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: Honden doden jaarlijks vier- tot dertienduizend schapen in Nederland.  

Van wie komt de claim?  

De wolf lijkt terrein te winnen in Nederland. Volgens overheidsinstantie Bij12, die schadevergoedingen uitkeert aan gedupeerde boeren, zijn er in 2018 al 134 schapen door wolven gedood. In heel 2017 registreerde het fonds 21 gevallen. Een sterke toename dus. Maar het is niets vergeleken met de ravage die honden aanrichten, meldde zoöloog Maurice la Haye van de zoogdiervereniging onlangs in het Nederlands Dagblad. Volgens hem doden honden jaarlijks vier- tot dertienduizend schapen in Nederland.  

Klopt het?  

Hoeveel schapen honden doden wordt nergens bijgehouden. Hoe komt La Haye aan vier- tot dertienduizend? Uit het concept-wolvendraaiboek van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies, zo laat hij telefonisch weten. In dit document doen de provincies een eerste aanzet voor het beleid omtrent schapen, wolven en schadeloosstellingen. ‘Het IPO op zijn beurt baseert zich op twee studentenrapporten’, zegt La Haye. ‘Deze studies zijn niet geverifieerd door onafhankelijke panels van experts, de peer review, zoals gebruikelijk bij wetenschappelijke publicaties. Maar vooralsnog zijn dit de enige cijfers die we hebben.’  

Het getal van vier- tot dertienduizend staat inderdaad in het wolvendraaiboek, maar het gaat daarbij om het aantal aanvallen door honden én vossen. Bovendien heeft het getal betrekking op het aantal schapen dat wordt gedood óf verwond. Een wezenlijk verschil met wat La Haye aangaf.  

Vossen bleken evenveel schapen te doden als te verwonden. Honden zijn iets minder dodelijk 

Studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch enquêteerden in 2012 115 schapenhouders in Limburg. Bij die bedrijven bleek ongeveer een half procent van de schapen jaarlijks te zijn verwond of gedood. Trek dat door naar de achthonderdduizend schapen in heel Nederland, en je komt uit op de ondergrens van de IPO-schatting: vierduizend. In een derde van de gevallen wees de gedupeerde de vos aan als dader, bij de helft van de slachtpartijen werd een hond beschuldigd en bij de overige situaties wist men het niet. Vossen bleken evenveel schapen te doden als te verwonden. Honden zijn iets minder dodelijk: 60 procent van hun slachtoffers overleeft de aanval.  

Het is nattevingerwerk 

De bovengrens van de schatting – 13 duizend – is gebaseerd op een afstudeerverslag uit 2016. Studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten enquêteerden bijna 900 schapen- en geitenhouders in Drenthe. Uit hun studie bleek dat in 2015 0,65 procent van de schapen verwond werd, en 0,96 procent gedood. Ook hier weer werden zowel vossen als honden genoemd als boosdoeners. ‘De percentages uit beide studies hebben we doorgetrokken naar de hele schapenpopulatie in Nederland om de ordegrootte van het probleem te schetsen’, zegt ecoloog Peter Venema, van de provincie Drenthe en een van de auteurs van het draaiboek. Het is nattevingerwerk, zegt hij.  

Conclusie  

Honden doden jaarlijks talloze schapen. Maar de schatting van 4 tot 13 duizend heeft niet alleen betrekking op honden maar ook op vossen. En ongeveer de helft van de schapen overleeft een aanval. 

 

Reacties zijn gesloten.