Kuddebewakingshonden

Kuddebewakingshonden (afkorting KBH) werden al eeuwen ingezet voor bescherming van huisdieren in Europa en Azië. De KBH leeft permanent in de kudde en bewaakt deze. In Europa beschermt hij zijn kudde tegen wolven, lynxen, beren, vossen en honden, zelfs ook tegen roofvogels als raven of adelaars. Van geboorte af aan worden zij in kudden gehouden om een sterke sociale binding met zijn kudde te krijgen. Dit is van groot belang voor een KBH. De binding met mensen is beperkt. Zijn beschermende instinkt is hem aangeboren en hoeft niet geleerd te worden. Een KBH werkt zelfstandig en beschermt de kudde door het markeren van zijn territoria, door afschrikkend blaffen en dominant gedrag, en, indien noodzakelijk, ook met inzet van zijn leven.

Er zijn meer dan 30 verschillende rassen, de meesten komen uit Europa en Azië.

Een kuddebewakingshond moet volgende eigenschappen bezitten:

  • Perfecte integratie en getrouw aan zijn kudde: de hond is primair verbonden met zijn kudde, zijn gedrag is georiënteerd aan zijn kudde en hij verlaat zijn kudde alleen in gevallen van nood.
  • Betrouwbaar beschermend gedrag: bij dreigend gevaar reageert de hond snel, hij neemt positie in tussen de kudde en het gevaar en grenst zijn territoria af.
  • Hij mag geen dier in zijn kudde verwonden
  • Hij mag geen direct agressief gedrag tonen tegenover mensen, maar als een vreemd persoon zich de kudde nadert, houdt hij deze op afstand door te blaffen en dominant gedrag te tonen.
  • Hij moet aangepast gedrag tonen tegenover vreemde honden. Dominant gedrag, blaffen en grommen en ook het bijten van vreemde honden in de buurt van de kudde is normaal. Duikt een vreemde hond tussen de kudde, moet met een hevige aanval rekening worden gehouden.
  • Aardig en loyaal gedrag tegenover zijn eigenaar

Helaas komt het vaak tot conflicten tussen wandelaars, fietsers en andere recreanten met KBH. Door hun formaat, geblaf en dominant gedrag zijn velen mensen bang voor deze honden.

Typisch gedrag van een KBH tegenover mensen die de kudde naderen is hun tegemoet te rennen, te blaffen, te grommen om zo een afstand te creëren tussen hun en de kudde.

Veldwerkdag 15-10-2018

Een korte wandeling brengt ons naar de kudde van herder Benning in het randgebied van de Lüneburger Heide.

Herder Benning is met het thema wolf al vele jaren bezig. Dankzij minst 90 werkuren per week van hem alleen, hulp van zijn vrouw, elektrische afrastering en 14 kuddebewakingshonden kan hij zijn schapen succesvol beschermen tegen aanvallen van het roofdier wolf.

Deze maatregelen hebben zijn prijs, herder Benning noemt zijn jaarlijkse kosten voor deze maatregelen; tussen de 25.000 en 35.000 euro.

Het vraagt maximum inzet van hem, zijn vrouw en twee stagiaires. De 1,10 hoge verplaatsbare netten zijn per stuk 2 kilo zwaarder dan de modellen van 90 cm. Deze gebruikt hij daarom alleen in gebieden met veel recreatief gebruik. Ook zijn de hogere netten windgevoelig.

In begin heeft hij nog met Pyreneese honden gewerkt, deze bleken echter niet geschikt voor zijn werkgebied. De Kangal is naar zijn mening mensenvriendelijker. “Een blaffende hond bijt niet,“ zegt hij, “en dat doen ze als wandelaars te dicht bij de kudde komen. Als er een wolf in de buurt is verandert hun gedrag. Ze zijn stil, gespannen, alert, gedragen zich dominant en ze markeren hun territorium.”

Werkelijks stoot hij op sporen van wolven, ook vaak sporen langs de afrastering. Dan moet hij slim handelen, een extra hond bij de kudde, sporen lezen, alert zijn.

Wolven gaan op verkenning, eerst kom je sporen van één wolf tegen, de volgende dag lopen er twee, de dag erop lopen er drie langs de afrastering.

De hoogde van de afrastering speelt volgens hem geen rol, ze springen net zo makkelijk over 120 als over 90 cm afrastering. Geleerd is geleerd en zo ver mag het niet komen.

Een getrainde hond kost al gauw 5.000 Euro, waarvan 80% gesubsidieerd is door de deelstaat. Ongetrainde jonge honden zijn na 2 – 3 jaar klaar voor hun werk in de kudde, dan zijn ze gesocialiseerd met de kudde, ook dat vraagt veel tijd en aandacht. Rond 10 ton voer per jaar is nodig voor zijn honden en er zijn ook andere kosten, hij schat de kosten per jaar per hond op 1.500 euro hetgeen neerkomt op een jaarlijkse kostenpost van 21.000 euro voor zijn honden.

Ter bescherming van een kudde zijn er tenminste twee honden nodig, ze hebben een sociaal partner nodig. Een hond kan ook eens uitvallen, dan moet een ander hond deze plek innemen. Burn-out bij kuddebewakingshonden is geen raar verschijnsel.

Al met al geeft herder Benning aan zo goed te kunnen leven met de wolf als buurman, maar het vergt wel het uiterste van hem. Het is fysiek enorm zwaar werk en Benning maakt lange werkdagen. Hij verdient al met al nog geen 4 euro per uur. Meer dan wat hij nu doet zal hij niet kunnen opbrengen.

Problemen met de kuddebewaking

(Outfox 05.06.2019, vertaling Google)

FRANKRIJK: 12.500 officieel gedode huisdieren ondanks 3.800 kuddebewakingshonden

In Frankrijk zijn vorig jaar minstens 12.500 dieren (schapen, geiten, runderen, paarden, ezels, lama’s, honden) door wolven gedood, hoewel er 3.800 gesubsidieerde kuddebeschermingshonden tegen ongeveer 500 wolven ingezet werden.

Honden worden echter steeds alerter en agressiever als gevolg van de toenemende stress door de wolven. Bijtincidenten met wandelaars, mountainbikers en met andere honden nemen toe.

Bekijk de YouTube-video: ‘Kuddebescherming tegen de wolf in Frankrijk’

https://www.outfox-world.de/…/probleme-beim-herdenschutz-in…

Frankrijk wil meer geld steken in kuddebewaking en schadevergoeding

Top-agrar 04.06.2019 (vertaling Google)

‘In Frankrijk kunnen graasveehouders rekenen op meer steun bij het verdedigen van hun kuddes tegen de wolf. Minister van Milieu François de Rugy en minister van Landbouw Didier Guillaume zei vorige week dat de regering de financiering zou uitbreiden om een ​​betere co-existentie van vee en wolven mogelijk te maken.

Dienovereenkomstig zal de steun voor maatregelen ter bescherming van kudden, en met name voor bewaking, worden verhoogd. Volgens de ministers kan dit het aantal herders vergroten.

Bovengrens afschot wolven stijgt op 17% van de populatie

Op hetzelfde moment word de bovengrens voor de verwijdering van wolven van 10% tot 17% van de populatie verhoogt, en de kans om de verhoging om 2 procentpunten meer bij aanhoudende toename van aanvallen.

Bovendien zijn volgens de Rugy en Guillaume de administratieve procedures vereenvoudigd en geharmoniseerd en wordt de vergoeding voor dieren die worden aangevallen “verhoogd om het best tegemoet te komen aan de realiteit van economische verliezen”. In de toekomst zullen boeren ook toegang krijgen tot de subsidies in gebieden waar de wolf nog niet is aangekomen, maar waar immigratie de komende jaren waarschijnlijk is.

De agrarische sector kan echter nog steeds geen vrienden maken met de plannen van de regering. De belangrijkste organisaties, waaronder naast de vakbond van Franse boeren (FNSEA) en de jonge landbouwers (JA) en de Kamer van Landbouw (APCA) toonde de wolf beheersplan zelfs na de recente aankondigingen van de minister symbolisch de ‘rode kaart’. Het enige doel voor de veehouders is om het aantal wolfaanvallen op nul te brengen, benadrukte de verenigingen. Het verwijderen van roofdieren moet niet worden beperkt en niet worden voorzien van voorwaarden. Om de druk op de kuddes te verminderen, moet ook het doden van hele roedels worden overwogen.’

https://www.topagrar.com/…/frankreich-gibt-mehr-geld-fuer-h…

Interessant artikel, waarin de problemen kort worden samengevat.
<GT>”Het enorme vermogen van wolven om te leren, stelt ons veehouders voor enorme uitdagingen, en na bijna 20 jaar ervaring in Duitsland weten we dat effectieve kuddebescherming niet werkt, niet voor ons of in de ons omringende landen.

Het is zelf niet haalbaar in de landen waar 24-uurs beveiliging (met een geweer) mogelijk is, door “goedkope” werknemer en 5 tot 10 kuddebeschermingshonden per kudde. Omheinings aanbevelingen met een hoogte van 90 cm (de rughoogte van wolven is 60-90 cm) worden als toppunt van absurditeit gepredikt. Nedersaksen heeft nu inmiddels voorgeschreven omheinings aanbeveling van 1,40 m in sommige gebieden.” (Google translate/GT )

https://www.weidetierhaltung-wolf.de/weidetierhaltung-wolf

Reacties zijn gesloten.