Overijssel

„Landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (Overijssel) zegt dat de intentie juist is om een stap verder te gaan door nu al betrokkenen bijeen te roepen.“  

 

07 februari 2021 

Mooi praatje om niets, tot nu toe heeft de provincie Overijssel alles afgehouden. Een stap verder dan wat? Juist, een stap verder dan niets.  

 

Pas na een aangenomen motie in de Provinciale Staten komt deze gedeputeerde in beweging. Op 14.10.2017 was de eerste bevestigde aanval op schapen in de provincie Overijssel. Dus een paar jaar geleden. Dat is wel een heel erg trage reactie, dat kan je nog niet eens slowmotion noemen. 

 

In Drenthe is nu, 3 jaar na de eerste keer praten, na heel lang en moeilijk duwen en trekken, eindelijk een subsidieregeling. Een iets teleurstellende subsidieregeling, maar het is een beginnetje. Hopelijk gaat het in Overijssel wat sneller.  

Een wolvencommissie heet het dan niet, aangezien in IPO-verband is afgesproken dat die er pas komt als vaststaat dat een wolf zich heeft gevestigd in een provincie. ‘Ik wil echter al voorafgaand daaraan een commissie’, zegt Ten Bolscher. 

‘Dat komt door de zorgen die zijn geuit door schapenhouders die eind vorig jaar bezoek hebben gehad van de wolf. Ik heb de verhalen gehoord over hoe zij dat zelf hebben beleefd. Daarom leek het me goed om in kleine setting, met in ieder geval LTO en Landschap Overijssel, alvast aan tafel te gaan. Om zo te bepalen wat de beste manier is om hiermee om te gaan.’ 

Zwervende wolven 

Het zijn vaak de zwervende wolven die voor onrust zorgen, weet de gedeputeerde. ‘Je ziet bijvoorbeeld op de Veluwe, waar de wolf nu is gesetteld, dat hij eigen voedselbronnen vindt. Dat betekent dat de overlast voor schapenhouders afneemt, maar ook dat het vanaf dat moment rendabel is om wolfwerende maatregelen te nemen. Voor een zwervende wolf is dat niet het geval, die zit een dag later weer 50 kilometer verder.’ 

Veehouders in Overijssel kunnen nu al een schadevergoeding krijgen als een wolf dieren heeft gedood. Ten Bolscher: ‘Maar het liefst ben je schade en emotie voor. Want het doet wat met je als je ’s ochtends bij je schapen komt en er zijn er veel dood. Ik vind het belangrijk dat we goed omgaan met preventie en met de emotie.’ 

Volgens de gedeputeerde staat vast dat zich in Overijssel op termijn ook wolven vestigen. ‘Er zitten roedels aan de andere kant van de grens en ook in Gelderland. Dan komt de wolf dus ook hier. Het is een beschermd dier en daar moeten we dus invulling aan geven. Anderzijds zijn er agrariërs die negatief worden geconfronteerd met de wolf en daar moeten we ook rekening mee houden.’ 

Reacties zijn gesloten.