Gebiedsgericht preventieplan Veluwe

Subsidieregeling Gelderland gaat van start  

 

Er is 1,1 miljoen Euro beschikbaar gesteld om alle schapen en geiten in het, door de provincie aangewezen leefgebied, binnen wolf-werend afrastering te plaatsen. 

Nu is het aan de schapen- en geiten- houders om het aanbod van de provincie Gelderland aan te nemen. Vanaf begin augustus opent de provincie een fonds van 1,1 miljoen Euro ter behoefde van vergoeding afrasteringsmateriaal, die schapen en geiten in het aangewezen leefgebied zullen moeten beschermen tegen aanvallen van wolven.  

Dit is het resultaat van de gebiedscommissie die een jaar geleden van start ging met als doel ervoor te zorgen dat de wolven op de Veluwe zich niet conditioneren op schapen en geiten als prooi.  

De gebiedscommissie, onder leiding van Pieter van Geel, heeft het “gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Gelderland” opgesteld, het concept verscheen half april, iedereen kreeg daarop twee weken de tijd een inbreng indienen, het werd op basis van alle inbreng aangepast. Ook Stichting Nowolves Benelux heeft een stuk aangeleverd, het stuk is goed ontvangen en deels meegenomen in de plan.  

6 mei is het concept bij Gedeputeerde Staten ingediend en een week later goed gekeurd.  

De subsidie regeling loopt met terugwerkende kracht vanaf 26 maart 2019 en blijft van kracht tot 1 januari 2022. Anderhalf jaar is het dus mogelijk om aanvraag in te dienen, ook van eerder gedaan aanpassingen, mits u de bonnetjes heeft bewaard.  

De voorwaarden staan in het rapport tot in detail beschreven. Als aan de voorwaarden word voldaan vergoed de provincie de meerkosten voor beroepsmatige als ook de hobby houders. (Of Wanneer u aanvraag aan de voorwaarden voldoet, vergoed…..) 

De commissie heeft besloten voor een duidelijk systeem waarmee de schapen- en geiten– houders, in het aangewezen leefgebied, hun afrastering wolf-werend kunnen maken.  

In het Gelders leefgebied zijn 381 houders van schapen en 226 houders van geiten geteld. Het grootste deel van de schapen houders239 van de 381, heeft minder dan 10 schapen. 122 houders hebben tien tot vijftig schapen, 20 meer dan vijftig schapen. 7 bedrijven of organisaties hebben grotere schaapskuddes. Op basis van deze aantallen is de 1,1 miljoen Euro begroot.  

In het Gelderse wolvengebied komt, op basis van deze gegevens, geen enkele aanvraag boven de 20.000 Euro uit. Komt er wel een subsidie aanvraag boven 20.000 Euro dan gelden Europese regels voor staatssteun. Voor gebieden waar aanvragen boven de 20.000 Euro te verwachten zijn, moet de Europese Commissie over de regeling oordelen. Daarom is de Gelderse regeling niet eenvoudig door andere provincies over te nemen en snel werk van te maken, dus niet afwachten tot zich een wolf heeft gevestigd.   

200415_CONCEPT_Gebiedsgericht_preventieplan_wolvenschade_Veluwe inbreng preventieplan Veluwe 27 04 2020

Reacties zijn gesloten.