Provincie Limburg

Stichting IKL voert een project uit om Limburg voor te bereiden op de komst van de wolf. 

Binnen dit project wordt gekeken hoe Limburg voor te bereiden op de komst van de wolf. Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van een drietal pilotprojecten bij schapenhouders. Zo wordt er een pilotproject met kuddebewakingshonden opgezet en worden er twee pilotprojecten met wolfwerende rasters opgezet. Daarnaast komen er noodsets welke boeren kunnen lenen om hun vee te beschermen als er dreiging van de wolf is. 

Naast de pilotprojecten wordt er ingezet op voorlichting en educatie. Zowel naar particulieren als naar de boeren toe. We willen de boeren ondersteunen bij het wolf-proof maken van hun rasters. Daarom wordt er in samenwerking met Wolf-fencing Nederland een vrijwilligersgroep opgezet welke de boeren hierbij zullen ondersteunen. 

Namens IKL is Ines van de Waarenburg projectleider van dit project. Voor alle vragen of informatie over dit project kun je contact met haar opnemen via 06 18 95 79 73 of per mail. 

https://www.ikl-limburg.nl/nieuws/schadepreventie-wolf/ 

Reacties zijn gesloten.