Vlaanderen

Schade en preventie  

Wolven kunnen overal in Vlaanderen opduiken en een gevaar vormen voor onbeschermde dieren. Op plaatsen waar de kans op een aanval groter is, zoals in een bevestigd wolvenleefgebied, zijn preventieve maatregelen aan te raden. Heb je toch schade geleden door een wolf, dan kom je in aanmerking voor een schadevergoeding. 

Subsidies en ondersteuning 

Zit je in een risicozone en wil je een bestaande omheining aanpassen om wolven af te weren? Dan kun je subsidies aanvragen bij Natuur en Bos.  

 • Particulieren en landbouwers met een brutobedrijfsresultaat van minder dan 40.000 euro gebruiken dit aanvraagformulier. Een subsidie kan alleen worden aangevraagd voor percelen in de risicozone. De gemeenten in de risicozone staan vermeld op het aanvraagformulier. Op basis van de geraamde kosten en de grootte van de percelen wordt bepaald of de investering proportioneel is. Een subsidie bedraagt maximaal 80 procent van de totale investering en wordt uitbetaald na ontvangst van de facturen. 

Er wordt gewerkt aan een vernieuwde subsidieregeling. Een timing van de nieuwe subsidieregeling kan evenwel nog niet gegeven worden. 

Vragen over deze subsidies? Neem contact op met: 

 • Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies
  Financiële Tegemoetkomingen
  Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL
  02 553 76 74
  aves.cd.anb@vlaanderen.be  

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/nota_prioriteringszones.pdf 

Rescue kits  

Ben je veehouder en werden je dieren onlangs aangevallen door een wolf, ook buiten de risicozone? Dan kun je tijdelijk bij Natuur en Bos rasters lenen, in afwachting van een definitieve aanpassing van je omheining. De rescue kits zijn 400 meter lang en hebben een stroomklok. 

Het Wolf Fencing Team Belgium (WFTB) kan je indien nodig helpen om de rasters sneller te plaatsen. Het WFTB is een vrijwilligersnetwerk, opgericht door Natuurpunt, WWF en Natagora. Het biedt gratis praktische en technische hulp aan veehouders in de omschakeling die gepaard gaat met de terugkeer van de wolf. Wil je een beroep doen op WFTB of zelf vrijwilliger worden, neem dan een kijkje op www.wolffencing.be.  

Wat bij schade? 

Heb je schade geleden door een wolf? Neem dan zo snel mogelijk (liefst binnen de 24 uur) telefonisch contact op met de dienst Natuurinspectie van Natuur en Bos. Een specialist zal langskomen om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken. 

Als de vaststellingen van de specialist, waaronder een sporen- en een DNA-onderzoek, aantonen dat de schade effectief is aangericht door een wolf, dan heb je recht op een schadevergoeding. De wolf is beschermd door Vlaamse en Europese wetgeving en valt daardoor onder de algemene soortenschaderegeling. 

Schadevergoeding aanvragen 

Vul het aanvraagformulier in via het e-loket of bezorg ons het ingevulde aanvraagformulier op papier. De aanvraag moet verzonden worden binnen de twaalf werkdagen nadat de schade werd vastgesteld. 

Iedereen kan een schadevergoeding aanvragen: veehouders, particulieren … De aanvraag moet wel aan enkele basisvoorwaarden voldoen: 

 • De schade werd veroorzaakt door een wolf. Het terreinbezoek van de dienst Natuurinspectie zal hierover uitsluitsel brengen. In de praktijk worden veel schapen ook door honden gedood. Die schade wordt niet vergoed door de overheid.  
 • De schade bedraagt meer dan 50 euro.  
 • Ook wie geen preventieve maatregelen heeft genomen, kan momenteel nog een schadevergoeding aanvragen. Omdat wolven grote afstanden kunnen afleggen op korte termijn, wordt een verplichting voorlopig niet als redelijk beschouwd. In de toekomst kan er wel een verplichting worden opgelegd in gebieden waar wolven gevestigd zijn en de kans op wolvenaanvallen groter is. 

De uitbetaling van de schadevergoeding kan enkele maanden in beslag nemen / op zich laten wachten. 

 

Reacties zijn gesloten.