Onderzoek draagvlak wolf januari 2020

Onderzoek draagvlak wolf januari 2020: draagvlak voor wolf in Nederland neemt licht toe ten opzichte van 2012 

Circa 6 op de tien Nederlanders, 57%, vinden de wolf welkom in Nederland. In 2012 waren het 45%. (zeer welkome 20%, 19%, 18%, niet eens/niet oneens 24%, 8%, 5%, helemaal niet welkom 5%)  

Een kleine meerderheid denkt dat er voldoende ruimte is voor wolven, mits het aantal enigszins beperkt blijft.  Voor een kwart van de deelnemers (27%) is meer dan 50 wolven een optie, 44% ziet liever niet meer dan 20 wolven in Nederland leven. (14% geen wolf, 14% max. 10 wolven, 17% max. 20 wolven, 19% max. 50 wolven, 10% max. 100 wolven, 17% meer dan 100 wolven, 10% anders) 

18% van de deelnemers denkt dat een enkele wolf voor veel overlast en schade kan zorgen. (Onderzoek januari 2020!, hier word volgonderzoek interessant) en 48% denken dat enkele roedels wolven voor veel overlast en schade kunnen zorgen.  

51% van de deelnemers zullen graag meer willen weten over in welke gebieden in Nederland de wolf voorkomt of mogelijk kan voorkomen, 48% wil meer weten over welke gevolgen er kunne zijn door de komst van wolven in Nederland. 47% wil meer weten over het gedrag van wolven.  

Nederlanders die vinden dat de wolf welkom is, verklaren hun mening met ecologische redenen. 71% vind dat het Nederlandse natuur de terugkeer mogelijk maakt, 53% vind de wolf een verrijking van de Nederlandse Natuur en geloven dat wolven kunnen zorgen voor een evenwicht in de natuur.  

Tegenstanders zien te weinig ruimte voor wolven in Nederland, 46%, en verklaren hun mening met gevolgen die betrekking hebben op overlast en gevaar. Ze doden vee (42%, en er kunne teveel wolven komen (41%).  

Kennisniveau over algemeen gedrag van wolven: 75% vinden volgende stelling waar: Wolven zijn schuwe dieren. Ze zijn bang voor mensen en ze vallen in principe geen mensen aan. 

Meeste informatie over wolven komt via de televisie (52%) en uit de krant (26%). Sociaal media komt op plek 4 met 12%. De Website van Nowolves is onder de deelnemers niet bekent, 1% heeft een boek gelezen en 2% kennen de website “Wolven in Nederland”. Een deerde van de deelnemers wil meer informatie over wolven. Relatief veel interesse bestaat aan toekomstige gevolgen van het samenleven met de wolf. 

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Motivaction International B.V. (Dit is de directeur van dit onderzoek bureau Motivation: 
https://waterland.groenlinks.nl/pieter-paul ) een onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk draagvlak voor de hervestiging van de wolf. 

De doelgroep voor dit onderzoek is de Nederlandse bevolking. Er is een representatieve steekproef gerealiseerd van n=2.060 Nederlanders van 18 tot en met 80 jaar. 

Het onderzoek is vervolgens uitgevoerd door middel van een online vragenlijst van in totaal 27 vragen. Respondenten ontvingen per e-mail een uitnodiging met daarin een link naar de online vragenlijst.  

Dit kwantitatieve veldwerk vond plaats in de periode van 23 januari tot en met 31 januari 2020. 

Schouten zal samen met de provincies de aanbevelingen van de onderzoekers uitwerken. En ze kondigt meteen een vervolgonderzoek aan.  

De afgelopen tijd was er veel aandacht voor een wolf in Noord-Brabant, die tientallen schapen heeft doodgebeten. De minister wil weten of die incidenten invloed hebben op het draagvlak. 

“Dit lijkt een incidenteel geval, maar de verwachting is dat dit vaker gaat voorkomen, omdat er meer en regelmatiger zwervende jonge wolven in Nederland zullen voorkomen”, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Ze wil bekijken of de overlast verder moet worden beperkt, “met inachtneming van de beschermde status van de wolf”. 

 

Rapport onderzoek 👇👇👇 

https://www.rijksoverheid.nl/…/bijlage-rapport-maatschappel… 

Reacties zijn gesloten.