Landelijk overleg wolf

NW April 2021 voorstel aanpassing escalatie ladder draaiboek wolf – voorbeeld verordening wolf Niedersachsen 

Tabel 1a. Wolf en mens. Omgang met mogelijke probleemsituaties met wolven: gedrag van wolven, oorzaak, inschatting situatie en maatregel. Ontleend aan Groot Bruinderink en Lammertsma (2013) en Niedersächsisches Wolfskonzept (2017). Niedersachsen Wolfsverordnung (november 2020) Konzept Umgang mit Wölfen DBBW (2018)

Wolf en mens 

Wolf bezoekt ’s nachts bebouwd gebied,passeert bebouwd gebied zonder interesse aan gebouwen of honden, zoekt niet naar voedsel 

 • Normaal gedrag, wolf is niet geïnteresseerd in mensen maar mijdt geen bebouwing 
 • Ongevaarlijk. Een probleem kan ontstaan als wolven regelmatig voedsel(resten) in of bij bebouwing vinden 
 • Geen / eventuele beschikbare voedselbronnen verwijderen. Geval observeren en documenteren 

Wolf bezoekt overdag bebouwd gebied, passeert bebouwd gebied zonder interesse aan gebouwen of honden, zoekt niet naar voedsel 

 • Normaal gedrag, wolf is niet geïnteresseerd in mensen maar mijdt geen bebouwing 
 • Ongevaarlijk 
 • Geen / eventuele beschikbare voedselbronnen verwijderen. Geval observeren en documenteren 

Wolf vlucht niet meteen maar observeert mensen op afstand van meer dan 30 meter 

 • Normaal gedrag, wolf heeft nog geen slechte ervaring meegemaakt. Vooral jonge wolven zijn vaak nieuwsgierig 
 • Ongevaarlijk / oppassen voor niet lokken en voeren / afschrikken 
 • Geen / oppassen voor gewenning. Geval observeren en documenteren, in het geval dat de wolf het gedrag over een periode langer dan twee weken toont verjagen. Als verjagen binnen een periode van twee weken niet lukt, wolf doden 

Wolf verblijft een paar dagen in of nabij (op minder dan 30 meter afstand) bebouwd gebied  

 • Divers: 1) Paartijd, zoekt partner of ziet honden als concurrent 2) Voedselbronnen 3) Sociale verhouding met hond 
 • Monitoren, mogelijk conditionerings- en gewenningsprobleem, risico op hybridisatie en/of letsel hond 
 • Oorzaak opsporen en wegnemen, wolf zenderen en verjagen. Honden afschermen van mogelijke contacten met de wolf. Publiek voorlichten. Als verjagen binnen een periode van twee weken niet lukt, wolf doden. 

Wolf benadert meermaals mensen (op minder dan 30 meter afstand) 

 • Mogelijk sterke voerconditionering en gewenning. 
 • Kritisch, ongewenst gedrag, kans op gewenning en uiteindelijk agressief gedrag en letsel gevaar voor de mens 
 • Onmiddellijk zenderen en verjagen, publiek waarschuwen niet te voeren, indien binnen twee weken geen resultaat, wolf doden.

Wolf reageert agressief op mensen zonder provocatie.

 • Extreme gewenning, hondsdolheid 
 • Gevaarlijk 
 • Wolonmiddellijk doden 

 

Tabel 1b. Wolf en hond. Omgang met mogelijke probleemsituaties met wolven: gedrag van wolven, oorzaak, inschatting situatie en maatregel. Ontleend aan Groot Bruinderink en Lammertsma (2013) en Niedersächsisches Wolfskonzept (2017). Niedersachsen Wolfsverordnung (november 2020) Konzept Umgang mit Wölfen DBBW (2018) 

Wolf en hond  

Wolf benadert meermaals mensen met honden op minder dan 50 meter afstand(verschillende mensen en verschillende honden, maar niet agressief) / meermaals definiëren  

 • Ziet in de hond een soortgenoot 
 • Geen acuut gevaar voor de mens. Ongewenst gedrag. Monitoren, gevaar voor hond en mens niet uitgesloten. Mensen kunnen deze situatie als bedreigend ervaren. 
 • Wolf zo snel mogelijk zenderen en verjagen (bebouwd gebied) Afhankelijk van het gebied honden uit het gebied houden. (Natuurgebied) Publiek voorlichten. Als verjagen binnen een periode van twee weken niet lukt, wolf doden. 

Wolf benadert meermaals mensen met honden en is agressief naar honden / meermaals definiëren  

 • Ziet in honden soortgenoot die zijn territorium bedreigd 
 • Kritisch, kans op letsel hond, stressvol voor mensen, risico dat mensen betrokken raken 
 • Wolf doden 

Wolf verblijft een paar dagen in of nabij bebouwd gebied   

 • Divers:  

1) Paartijd, zoekt partner of ziet honden als concurrent  

2) Sociale verhouding met hond  

 • Monitoren, risico op hybridisatie en/of letsel hond 
 • Oorzaak opsporen en wegnemen, wolf zenderen en verjagen. Honden afschermen van mogelijke contacten met de wolf. Publiek voorlichten. Als verjagen binnen een periode van twee weken niet lukt, wolf doden. 

 

Wolf doodt honden op minder dan 30 meter afstand van bebouwing (op erf of in tuinen)  

 • Wolf heeft geleerd dat honden een makkelijke prooi zijn of ziet honden als concurrent 
 • Kritisch, grote acceptatieschade, risico dat mensen betrokken raken 
 • Preventieve maatregelen, indien binnen twee weken geen resultaat, wolf doden 

 

Wolf doodt honden die niet zijn aangelijnd en niet in de directe nabijheid van mensen verblijven 

 • Ziet in honden soortgenoot die zijn territorium bedreigd 
 • Natuurlijk gedrag 
 • Publiek voorlichten; loslopende hond in een wolventerritorium vormt voor de hond een reel risico  

 

Tabel 1c. Wolf en vee. Omgang met mogelijke probleemsituaties met wolven: gedrag van wolven, oorzaak, inschatting situatie en maatregel. Ontleend aan Groot Bruinderink en Lammertsma (2013) en Niedersächsisches Wolfskonzept (2017). Niedersachsen Wolfsverordnung (november 2020) Konzept Umgang mit Wölfen DBBW (2018)

 

Wolf en (landbouw)huisdieren 

Wolf doodt onbeschermd of slecht beschermd  kleinvee als schapen en geiten

 • Natuurlijk gedrag, wolf maakt geen onderscheid in prooisoort 
 • Ongevaarlijk / oppassen voor specialisatie 
 • Preventieve maatregelen toepassen 

Wolf doodt  minstens twee keer naar Bij12 norm beschermd vee en vindt steeds manieren om preventieve maatregelen te overwinnenDe incidenten moeten niet bij dezelfde houder plaatsvinden, een ruimtelijk en tijdelijk samenhang is voldoende. Ook de manier van het overwinnen moet niet het zelfde zijn. 

 • Wolf heeft geleerd dat vee makkelijke prooi is 
 • Kritisch, hoge financiële, emotionele en acceptatieschade 
 • Preventieve maatregelen zo mogelijk verbeteren, (Bij12 norm moet genoeg zijn, geen wapenwedloop met de wolf) proberen de wolf negatief te conditioneren, indien binnen twee weken geen resultaatde betrokken wolf doden afhankelijk van populatiestatus (irrelevant in NL) 
 • Een bewezen door wolven van buitenaf veroorzaakte uitbraak van een kudde staat gelijk met het overwinnen van wolfwerende maatregelen. 
 • Was een maatregel tegen het overklimmen of onder door graven niet foutloos en was de fout niet causaal voor het overwinnen van de wolfwerende maatregel, dan is dit voor de beoordeling naar paragraaf 1 irrelevant. 

 

Wolf doodt of valt gehoede schapen en geiten in het bijzijn van de mens aan 

 • Wolf heeft geleerd dat vee makkelijke prooi is 
 • Kritisch, hoge financiële, emotionele en grote acceptatieschade, risico dat mensen betrokken raken 
 • Onmiddellijk proberen de wolf negatief te conditioneren, indien binnen twee weken geen resultaatde betrokken wolf doden 

 

Wolf doodt minstens twee keer rund- of paardachtige dieren in kuddeverband 

 • Wolf heeft geleerd dat vee makkelijke prooi is 
 • Kritisch, hoge financiële, emotionele en acceptatieschade 
 • proberen de wolf negatief te conditioneren, indien binnen twee weken geen resultaatde betrokken wolf doden 
 • Een bewezen door wolven veroorzakte uitbraak van een kudde staat gelijk mehet doden van een rund- of paardachtige dier 

 

Wolf doodt landbouwhuisdieren op minder dan 30 meter afstand van bebouwing (op erf, in stal of in tuinen)  

 • Wolf heeft geleerd dat landbouwhuisdieren een makkelijke prooi zijn  
 • Kritisch, grote acceptatieschade, risico dat mensen betrokken raken 
 • Preventieve maatregelen, indien binnen twee weken geen resultaat, wolf doden 

Reacties zijn gesloten.