Afrasteringen

Het is gebruikelijk om dieren door verschillende soorten afrasteringen, hekwerk of natuurlijke barrières, op een oppervlak samen te houden.

In tijden zonder vrij levende wolven, hadden eigenaren van gezelschapsdieren te zorgen dat hun dieren niet zelfstandig de percelen verlieten, waar ze een groot gevaar voor de verkeersveiligheid vormen, of andere schade brengen.

Gezien het feit dat in huidige tijden roofdieren in Europa weer vrij leven, heeft dat duidelijk veel invloed op het houden van dieren. Nu moet de veehouder ook nadenken over hoe hij erin slaagt de roofdieren weg te houden van zijn dieren. Dus moet hij de aard van zijn barrières herzien en beslissen of aanpassingen nodig zijn.

De soorten van graslandafrastering zijn zeer divers, evenals het aangeboden assortiment. De geïnstalleerde componenten moeten worden aangepast aan veiligheid, locatie en diersoort en vervolgens moet worden gecontroleerd of de wolfwerende basisbescherming is gegarandeerd.

Een absoluut vluchtbestendige omheining bestaat niet, vooral wanneer dieren in paniek raken. Er bestaat ook geen wolfbestendige omheining.

Effect van elektrische afrastering:

De elektrische afrastering is een open circuit dat alleen wordt gesloten wanneer het wordt aangeraakt door een boerderijdier of de wolf. Als resultaat van deze aanraking van draden, banden, strengen of netten wordt het stroomcircuit gesloten en wordt een stroompuls uitgezonden. Dit moet zo onaangenaam worden ervaren dat een herhaald contact wordt vermeden.

Een essentieel aspect van het handhaven van een hoge impact van het hek is het voorkomen van vervuiling om valse afvoer van de stroom te voorkomen.

Bij het plaatsen van hekken moet worden opgemerkt dat de afstand van de grond tot de eerste streng niet te groot is. Aangezien de Wolf eerst zal proberen om te graven  is de aanbeveling om een ​​bodemvrijheid van ten hoogste 20 cm te handhaven.

Om ervoor te zorgen dat het schokapparaat zijn volledige kracht kan leveren aan de afrastering, moet er ook voor voldoende aarding worden gezorgd. Door gebrek aan bodemvocht op warme zomerdagen, kan het moeilijk of bijna onmogelijk zijn om voldoende spanning op de afrastering te krijgen.

Materiaal voor afrastering

Onder materiaal voor afrastering vallen ​​alle geleiders van stroom die geïsoleerd zijn van de grond.

Voor een wolfwerende basisbescherming is het belangrijk dat alle geleiders zo strak mogelijk worden gespannen zodat de wolf geen gaten vind, waar hij doorheen zal kunnen kruipen.

Wolfwerende afrastering moet verhinderen dat de wolf:

– zich onder de afrastering door kan graven

– over de afrastering kan springen

– over de afrastering kan klimmen

– door een gat in de afrastering kan kruipen

Zonder contact met de grond, als de wolf springt, is het benodigde stroomcircuit niet gesloten. Als alleen de bovenste draden worden aangeraakt, krijgt de wolf geen elektrische schok.

Maatregelen tegen onderdoor graven

De grootste structurele uitdaging is de daaropvolgende constructie van de bescherming tegen het ondergraven van het hek. U kunt een barrière voor het hek plaatsen, de barrières in de grond graven of een stroomgeleider in de buurt van de grond installeren.

Maatregelen tegen overspringen

Een maatregel tegen het springen is de hoogte van het hek. Bij wolfwerende bescherming wordt nu vaak gesproken over een hoogte van 120 cm. Dit roept de vraag op hoe bestaande bescherming kan worden verhoogd.

Maatregelen tegen doorsluipen

Om het doorsluipen uit te sluiten, mogen er geen gaten aanwezig zijn. De afstanden tussen de geleiders mogen niet te groot zijn.

Maatregelen tegen klimmen

Om te voorkomen dat de wolf over het hek klimt, kunnen stroomgeleiders worden aangebracht, bijvoorbeeld op een afstand van 15 cm tot de bovenkant van het hek.

Brochure-BIJ12-Bescherming-van-vee-tegen-wolven-3.definitief-1

 

Flyer-schade-door-de-wolf-aan-uw-vee-veelgestelde-vragen-antwoorden

Reacties zijn gesloten.