Advies bij schade

Advies bij schade 

BIJ12 kan onder voorwaarden een tegemoetkoming verlenen in schade veroorzaakt door natuurlijk in het wild levende dieren aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen of gehouden landbouwhuisdieren. 

Normaliter moet een aanvraag om een tegemoetkoming in de schade ingediend worden via www.faunaschade.nl. In geval van schade veroorzaakt door de wolf geldt nu een aangepaste procedure. Hieronder leest u wat dit betekent. 

Schade door een wolf
Meld binnen 24 uur de schade (zie ook “Schade door wolven melden”). Indien aan de hand van deze melding wordt beoordeeld dat het dier met zekerheid of zeer waarschijnlijk door een wolf is gedood, wordt er contact met u opgenomen. Er wordt dan binnen 24 uur een bezoek gebracht door een deskundige van BIJ12 om DNA-monsters te nemen. Tijdens het bezoek van de deskundige van BIJ12 kunt u een aanvraagformulier invullen om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te komen. U hoeft dan dus geen aanvraag in te dienen via www.faunaschade.nl. 

Een tegemoetkoming wordt verleend indien het dier met zekerheid (blijkend uit foto’s of genetisch materiaal) of zeer waarschijnlijk (blijkend uit sporen in het veld wanneer een genetische test geen uitsluitsel biedt) door een wolf is gedood. Als veldsporen, sectie en genetisch onderzoek geen van alle met zekerheid of hoge waarschijnlijkheid op een wolf wijzen dan wordt aangenomen dat een wolf niet de oorzaak is. De aanvraag wordt dan afgewezen. Om DNA veilig te stellen dient de prooi bij voorkeur binnen 24 uren door een deskundige van BIJ12 bezocht te worden om DNA-monsters te nemen. In principe worden prooidieren veiliggesteld voor analyse 

Aanvragen om een tegemoetkoming worden volgens de beleidsregels van de provincie beoordeeld door BIJ12. Bij het verlenen van een tegemoetkoming in de schade veroorzaakt door de wolf wordt er geen eigen risico ingehouden op de tegemoetkoming. Tot slot worden de voorrij- en afvoerkosten van een kadaver naar een destructiebedrijf vergoed. 

Verwondingen
Indien een gehouden landbouwhuisdier verwond is en behandeld is door een dierenarts, kan er bij BIJ12 een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal de taxatiewaarde van het dier. Wanneer het dier na dierenartsbehandeling en aantoonbaar door toedoen van de wolf overlijdt, dan bedraagt de hoogte van de tegemoetkoming maximaal twee keer de taxatiewaarde: tegemoetkoming in de dierenartskosten plus de taxatiewaarde van het dier. 

Schade niet veroorzaakt door een wolf
Indien aan de hand van uw melding wordt beoordeeld dat de schade niet is veroorzaakt door de wolf, wordt er geen bezoek gebracht. Als u wel van mening bent dat de schade is veroorzaakt door de wolf dan dient u zelf (binnen 7 werkdagen na het constateren van de schade) een aanvraag in te dienen via www.faunaschade.nl 

Indien er sprake is van (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren dient u als volgt te handelen: 

 

 • Rust bewaren, hulp vragen ( bijvoorbeeld voor het zoeken van vermiste dieren, het vangen van op de vlucht geslagen dieren of om de rest van de kudde in goede afrastering of stal te zetten  
 • Honden op de vindplaats weren (contaminatie!)  
 • Vindplaats van dode dieren zo veel mogelijk onveranderd laten  
 • Zo spoedig als mogelijk contact opnemen met BIJ12 op nummer 085-4862222  
 • Levende en gewonde dieren tellen en niet op de plek van de aanval laten staan, de wolf komt terug als hij op deze plek succes had. Is en omzetten op ander weiland of stal niet mogelijk dient u de afrastering te controleren, mogelijk te verhogen of met fladder-band extra te beveiligen  
 • Levende dieren controleren op verwondingen en verwondingen documenteren (foto’s)  
 • Van belang is om alles te documenteren: aantallen vermiste, gewonde en gedode dieren, foto’s maken van verwondingen, vindplaats dode dieren, iedere nog zo kleine aanwijzing kan helpen bij het onderzoek.  
 • Voor een goed DNA monster is het belangrijk om zo snel mogelijk monsters te laten nemen. De juiste opname van monsters bepaalt ruim voor de analyse of een resultaat kan worden behaald. (stap kan meestal niet worden herhaald, hoe korter de tijd van actie – hoe beter het resultaat)  
 • Dode dieren NIET!! afdekken met folie (droog DNA blijft decennia bewaard, daarentegen gaan sporen in het water uren/ dagen mee)  
 • Een grote problem voor goede bemonstering is hergebruik door andere dieren ( vooral vliegen en kevers). Rot / schimmel en grote hitte zijn het grootste probleem.  
 • Naast het dode dier is het belangrijk om verdere bewijzen en aanwijzingen te documenteren  
 • Overzicht kan worden gegeven door gedetailleerde foto’s te maken van sporen op en rond de vindplaats. Vergeet niet de schaal voor een goede beoordeling. 

Grote fouten tijdens / tot het opnemen van monsters:  

 

Het slachtoffer bedekken met folie, het zorgt voor een vochtig kamereffect en dat de monsters bederven. Doe het alstublieft NIET !!  

Contaminatie – houdt honden op grote afstand, denk twee keer na over waar en wanneer de blootstelling kan zijn opgetreden en vermeld dit duidelijk!   

Steekproef komt niet op het staafje, monster wordt op verkeerde plaats genomen, te veel bloed en weefselwater / wondvocht of er wordt te veel vreemd materiaal opgenomen.  

Geen monster set op locatie / geen tijdige opname van monsters door adviseur mogelijk: 

Elke serieuze poging is beter dan geen!  

 

Goede monsters zijn al veilig gesteld met eenvoudige oor–staafjes. Je kan ook bij voorbeeld vachtdelen, delen van het slachtoffer of het lam bevriezen totdat monsters kunnen worden genomen.  

DNA is het best te vinden op bijtwonden, vooral op de wondrand zit het speeksel, dus de DNA. Op verscheurd of verbeten huid en pels / vacht, op kale botten. Gebruikssporen zijn kansrijker dan greep sporen.   

Neem geen monsters op grote oppervlakken zoals kompressen, in het laboratorium moet het monster in een klein buisje passen.  

Op gedroogde plekken met speeksel is het noodzakelijk om het staafje te bevochtigen, het water hoeft niet steriel te zijn.   

‘Niemand dweilt een vuile vloer met een droge doek’ is het motto voor een goede DNA monster opname, doe alsof je schoon wilt maken, echt schoon. Weest niet te aarzelend, draai het staafje goed en wrijf het strak over de plek.   

Het is niet raadzaam om monsters te nemen in bijtgaten of in wonden, op het vlees. Als zich op deze plekken speeksel bevind is deze verdund door bloed en wondvocht.   

Documenteer goed op welke plekken DNA is opgenomen. In een DNA set zitten drie staafjes, van een slachtoffer worden drie monsters genomen en deze samen in een buisje naar het laboratorium gestuurd.   

Bewaar en stuur uitstrijkjes alleen droog! Rot en schimmel zijn te voorkomen. Vermijd ook verdere contaminatie, verpak het monster in een papieren zakje. Geen plastic!    

 

 

 

Reacties zijn gesloten.