De terugkeer van wolven in Duitsland

De terugkeer van wolven in Duitsland 

Het werd gevierd als een kleine sensatie toen in 1996 in de Lausitz een in het wild levende wolf werd gespot. Hoewel er in de DDR al enkele waarnemingen waren van rondzwervende wolven en zelfs wolven werden afgeschoten, aangezien deze soort daar destijds niet werd beschermd, werd de wolf in Duitsland na eeuwen van vervolging sinds het midden van de 19e eeuw in feite als uitgestorven beschouwd. 

Sinds het begin van de 21e eeuw is de terugkomst van de wolf steeds meer in een stroomversnelling gekomen nadat in 2000 in Lausitz het eerste voortplantende wolvenroedel werd ontdekt. Tegen de achtergrond van het wereldwijde en Duitsland brede verlies aan biodiversiteit is dit een positieve ontwikkeling. 

Sinds 2006 neemt het aantal wolvengebieden en daarmee het door wolven bevolkte gebied in Duitsland continu toe. In het monitoringjaar 2020/2021 ligt de focus van de populatie nog steeds duidelijk in de deelstaten Brandenburg, Saksen, Nedersaksen, Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern, maar wolven hebben ook individuele territoria in het westen en zuiden van de staat gevestigd. Migrerende wolven lopen vaak lange afstanden en kunnen ook voorkomen in dichtbevolkte gebieden. Deze positieve ontwikkeling van de bevolking komt echter ook tot uiting in een toenemend aantal wolven dat in het verkeer omkomt. 

Wolf dood aangetroffen in Duitsland 

Sinds 2000 zijn in Duitsland in totaal 727 wolven dood aangetroffen. Vaak waren dit welpen of jaarlingen. 541wolven stierven door blootstelling aan het verkeer, 72 werden illegaal gedood, 10 legaal onder beheer, 65 wolven stierven een natuurlijke dood en de oorzaak van 39 was de doodsoorzaak onduidelijk. 

Wolfs-gebieden in Duitsland 

Ontwikkeling van de territoria sinds 2000 

In het voorjaar van 2000 werden in Duitsland voor het eerst in 150 jaar weer wilde wolvenpups geboren in de Muskauer Heide in het noordoosten van Saksen aan de grens met Polen. Hun ouders emigreerden uit buurland Polen. Nadat de verdere vestiging van deze diersoort slechts aarzelend was in de volgende vijf jaar, is de dynamische expansie sinds 2006 waargenomen. Territoriale wolven leven nu in de meeste deelstaten. Ze komen voornamelijk uit de Midden-Europese populatie. Af en toe trekken individuele wolven uit de Alpenpopulatie naar Duitsland. 

Voor het monitoringjaar 2020/2021 (1 mei 2020 tot 30 april 2021) zijn 157 roedels, 27 paren en 19 solitaire wolven vastgesteld.  

Bron DBBW 2020/2021

Reacties zijn gesloten.