Probleem gedrag wolf cultuurlandschap

Probleem gedrag wolf cultuurlandschap 

Overtollig doden – surplus killing 

Het zogenaamde overtollige doden, een fenomeen dat niet alleen bekend is bij de wolf, wordt ook wel omschreven als een surplus killing. Overtollig doden is het gevolg van een te optimale prikkelsituatie. Prooidieren zijn in grote aantallen aanwezig en beperkt in hun ontsnappingsmogelijkheid. Zoals grazende dieren in de stal, in de wei achter afrastering, wilde dieren in hoge sneeuw of ook wilde dieren die door hekken niet kunnen ontsnappen.  

De reflex om te doden blijft geactiveerd zolang de prooidieren nog steeds een ontsnappingsreactie vertonen. In normale situaties waarin een prooi wordt aangevallen, is zo’n reflex ecologisch logisch; alleen wanneer de prooi veilig is en niet meer kan vluchten, schakelt de wolf over van prooi-vangmodus naar vreetmodus.  

Overtollig doden is typisch voor aanvallen van wolven op landbouwhuisdieren. Prooidieren zijn in een onnatuurlijke hoeveelheid aanwezig en omsloten door hekken of greppels, zodat ze met weinig moeite kunnen worden bejaagd. Als deze situatie zich voordoet, wordt deze reflex getriggerd. In dit geval leidt het overwinnen van passieve beschermingsmaatregelen tot nog grotere verliezen. Het is niet ongebruikelijk dat herders veel dode of ernstig gewonde dieren in de wei vinden, of veel dieren, die proberen over een open waterzijde te vluchten, verdrinken.  

Dat bevestigt hoe belangrijk het is om met alle middelen te voorkomen dat wolven hekken kunnen overwinnen. We kunnen het de wolf niet kwalijk nemen als hij veel meer dieren doodt dan hij nodig heeft om te leven, want het is een aangeboren belangrijke reflex die een groot nadeel heeft in onnatuurlijke culturele landschappen. In hoeverre dit kan worden voorkomen in landschappen met een groot aantal grazende dieren is nog steeds een vraagstuk, misschien kan het niet worden voorkomen. De wolf komt in een volkomen onnatuurlijke situatie terecht, hoe moet hij leren anders met de situatie om te gaan ?   

Boerderijdieren en hun betekenis als prooi voor wolven  

In Duitsland worden de resultaten van het Sneckenberg Görlitz Museum meestal gebruikt om de schaal van grootte te illustreren. NGO’s gebruiken deze resultaten vervolgens met de titel “Wat eten wolven”. De delen van de prooi in de oplossingsmonsters worden vervolgens fictief geëxtrapoleerd van de onderzoeker naar de prooi. Het aandeel boerderijdieren in de prooi van de wolf varieert tussen 0,8 en 1,1% in het nationale overzicht van fecale onderzoeken. 

Voor 2017 worden 1.667 gedode landbouwhuisdieren aangehouden. In een eenvoudige berekening zou dat betekenen dat er ongeveer nog eens 166.700 wilde dieren zijn gedood (zonder enige noodzakelijke organische massa-correcties aan te brengen). Voor 2018 worden 2.067 gedode landbouwhuisdieren aangehouden, omgerekend nog eens 206.700 gedode wilde dieren. (166.700: 365 dagen = 456,71 / 206.700: 365 dagen = 566,30) In het monitoringjaar 2018/2019 werden 105 roedels, 25 paren en 13 individuele territoriale dieren gedetecteerd. Experts schatten het totaal van 275 tot 301 volwassen dieren.  

De belangrijkste prooidieren; reeën en wilde zwijnen, hebben ook aanzienlijk lagere lichaamsgewichten dan boerderijdieren. Over het geheel genomen maakt dit duidelijk dat het eenvoudigweg bepalen van de verhoudingen van oplossingen geen enkele betekenis heeft voor het aandeel van prooien, noch het mogelijk maakt wetenschappelijke conclusies te trekken over het werkelijke aantal gedode of zelfs beschadigde prooien. Bekijk een actuele afbeelding van de DBBW.  

In een internationale vergelijking zijn volgens het WWF in de Westelijke Alpen (Apennijnen) (volgens Godzall et. Al. 2007) echter ca. 32% en ook in Noord-Italië (Abruzzo) 26,3% (Imbert et. Al. 2016) aanzienlijk hogere oplossingspercentages vastgesteld. Dit laat duidelijk zien dat grazende dieren ook een groot deel van het voedsel van wolven kunnen bevatten.  

Dit lijkt vooral het geval te zijn in gebieden waar de wolven al langer opnieuw gevestigd zijn. Maar dit hangt ook af van de gebieden zelf en het aantal landbouwdieren die erin leven. De cijfers uit de analyse van uitwerpselen tonen echter niet de economische schade.  

De “Surplus-Killing” met 20, 30 of zelfs 80 dode en gewonde dieren die steeds opnieuw worden beschreven, komen niet voor in de uitkomst van de analyse. Volgens internationale informatie wordt de Surplus-killing, die voor individuele veehouders grote dimensies aan kan nemen, statistisch sterk verminderd als men gemiddeld maar 4,3 slachtoffers per aanval aanhoudt.  

Door het Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) in Duitsland wordt vermeld; 3.8 (2016) en 3.6 (2017). Dit betekent dat de wolf een grote invloed heeft op de weideteelt – zelfs als het aantal voedselcomponenten in uitwerpselen een andere betekenis suggereert. (Onderzoek voornamelijk in Saksen (D))  

Op basis van het aantal slachtoffers in de statistieken van de DBBW die tot nu toe sinds 2003 in Duitsland zijn vastgesteld, is het aandeel van landbouwhuisdieren duidelijk te zien. Met 86% schapen en geiten, gevolgd door 9% gedomesticeerde herten, zijn er meer dan negen keer zoveel slachtoffers. Dan volgen runderen met 5%. De rest van 4% zijn paarden en kameelachtigen. De cijfers laten duidelijk zien dat schapen de meest getroffen boerderijdieren zijn. Dit kan ook te wijten zijn aan het feit dat er aanzienlijk minder geiten zijn dan schapen in Duitsland. Het is nu echter bekend dat niet alleen schapen, maar ook vee en paarden worden gejaagd, gedood en opgevreten. 

 

Reacties zijn gesloten.