Problemen met kuddebescherming

Kuddebescherming heeft zijn grenzen – niet ieder wolf respecteert beschermende maatregelen 

Hoge raster houden Brabant wolf niet tegen 

24.03.2021 

De wolf die al ruim een jaar in Brabant en Limburg rondloopt, trekt zich niets aan van wolfwerende afrasteringen. Op tal van beschermde percelen heeft het dier schapen gedood. 

Het gaat om de mannelijke wolf met genetische code GW1625m. Het dier komt oorspronkelijk uit het zuiden van Europa en loopt sinds februari 2020 rond in het zuidoosten van Brabant en in Limburg. 

De wolf doodde ruim een jaar geleden voor het eerst 3 schapen in het Limburgse Well en heeft sindsdien 51 schapen, 2 kalveren en een Schotse Hooglander gedood.  

Bijna 15.000 euro schadevergoedingen is uitgekeerd aan de getroffen veehouders. 

Verschillende schapenhouders in het territorium van GW1625m hebben al maanden wolfwerende rasters geplaatst om deze wolf te weren. Maar daar blijkt deze wolf zich niets van aan te trekken.  

Een schapenhouder zegt dat GW1625m bij hem al zeker 15 keer beschermde schapen doodde.  

Ook de schapen van Patrick Geukemeijer in Nederweert blijken toch door deze wolf te zijn gegrepen. Hij had eerder te horen gekregen dat het DNA-onderzoek geen uitsluitsel gaf, maar de identiteit van de wolf kon toch worden vastgesteld. De schapen liepen in een strak geplaatst extra hoog raster.  

Er zijn sterke vermoedens dat de wolf over de 1,20 m hoge rasters springt.  

Met minder hekken en meer biodiversiteit 

Geen plaats meer in de herberg. Begrijp me goed, dan bedoel ik niet dat er geen plek meer is voor asielzoekers en er een hek om Nederland moet. Ik heb het over de wolf, waarvoor ik bang ben dat die hier eigenlijk geen toekomst heeft.” Citaat Nico Minnema Friesch dagblad 09.04.2021: 

In de landbouw heb je partijen die een oneindig geloof hebben in de schaalvergroting, en in het natuurbeheer heb je aanhangers van de ecologische religie. De ‘ellende’ begint bij heilige huisjes, als je stopt met nuchter denken, en niet meer openstaat voor eventuele tekortkomingen van je eigen denkwijze. 

In de discussie over het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen was dit ook heel duidelijk aan de orde. Frans Vera, een van de grondleggers van het gebied, en sinds begin 1970 betrokken bij de ontwikkeling en beheer, denkt inmiddels ook dat de stieren, bokken en hengsten daar celibatair gaan leven omdat het aantal kadavers per hectare wel heel extreem hoog werd. Na een vervelende discussie, gevoerd door de uitersten op het speelveld, vele rechtszaken, en ‘uitzettingen’ van konikpaarden naar Spanje en Wit-Rusland, de eerste aanzet van populatiebeheer, is de rust enigszins teruggekeerd en kunnen we het weer over de natuur hebben. 

Verslindende nutteloze discussie 

Echter, inmiddels staat de wolf behoorlijk op de deur te rammen en wil ook weer zijn plek in het ecosysteem in Nederland innemen. En als mens met een groot natuurhart moet je daar dan toch blij van worden. Ik zou in feite ook niks liever willen, en ik haal ’s avonds die paar geiten van mij wel naar huis. Mijn ‘wens’ werd verhoord, want op 7 januari belde It Fryske Gea met de mededeling dat er een wolf is gesignaleerd in de Alde Feanen. Enerzijds geniet ik hier van, en anderzijds voorzie ik weer een energie en wederzijdse goodwill verslindende nutteloze discussie op wappie-niveau, die met name wederom gevoerd wordt door de uitersten. 

Dezelfde dag nog werd dit vermoeden bevestigd door zes veehouders die een hek om Fryslân willen. Anderzijds krijg ik uit de ‘fanatieke’ natuurhoek te horen dat dit het resultaat is van hun goede werk, en plaatsen mij al in de hoek van PVV en FVD. 

Zolang de wolven nog geen roedels vormen en zich vestigen op bijvoorbeeld de Veluwe met voldoende geschikt aaneengesloten leefgebied en wild, heb ik daar ook wel vertrouwen in. Een paar dagen later zien we een filmpje op het Journaal van een roedel van acht wolven op de Veluwe. Wauw, wat een fantastisch mooi beeld. Maar dan is het tegelijk balen dat we in Nederland zitten, waar de meeste eiwitrijke biomassa niet in de natuurgebieden loopt, maar bij de boeren in het land. Een wolf moet bij wijze van spreken eerst honderd schapen aan de kant zetten om een ree of everzwijn te pakken. De wolven op de Veluwe gedijen dus goed, en die reuen zullen net als de hengsten, stieren en bokken van de Oostvaardersplassen niet celibatair gaan leven. Dus naar mate de geschikte leefgebieden bezet raken begint de ‘ellende’ pas echt, met als gevolg veel dierenleed, en ergernis. 

We leven niet in Scandinavië 

In Noorwegen en Zweden, met 90 procent natuur- en 10 procent cultuurgrond, worden incidenteel al afschotvergunningen afgeven voor overlast veroorzakende wolven. Ik kan mij jammer genoeg niet voorstellen dat we in dit kikkerlandje – met een totaal andere verhouding natuur- en cultuurlandschap, de hoogste dichtheden vee en het hoogste inwonertal per vierkante kilometer – hier aan ontkomen. Maar met dit verschil: afschot is hier dan niet incidenteel, maar zal dan leidend zijn in het beheer. 

Dat leidt tot veel schade en kosten wat betreft beheer, rechtszaken, veel onbegrip en verloren energie. En die zouden we beter kunnen steken in het daadwerkelijk bouwen aan biodiversiteit en natuur, passend bij het huidige Nederland.  

Jammer, maar soms is een nee beter. Dan kun je je gaan richten op natuurwaarden die bij ons passen, en niet die van Noorwegen en Zweden overnemen. 

Ik zou wel weten hoe: nog meer inzetten op het herstel van onder andere het oude cultuurgrasland met zijn specifieke soorten. En daarnaast werken aan optimalisatie van de kringlooplandbouw. Met minder hekken en meer biodiversiteit, sla je twee vliegen in één klap.(Einde Citaat) 

Frankrijk 2019: trieste balans…… 

https://www.loupfrance.fr/ 

Wolven in Frankrijk eisen steeds meer slachtoffers onder landbouwhuisdieren   

23.04.2020 

(bestand wolven in Frankrijk geschat : 530 wolven winter 2018-2019, groei bestand 20 %) !!

12.515 slachtoffers in 2019 – schapen, geiten, runderen en paarden  !!

+ 2.500 vermiste dieren  !!

+ toenamen slachtoffers de laatste 11 jaar 1.000 per jaar  !!

ondanks beschermende maatregelen : 

4.258 kuddebewakingshonden in 2019 !!

+ 2.722 fokkers werken met beschermend afrastering ( 874 in 2010)  !!

90 % van de aanvallen vinden plaats op beschermde kuddes  !!

12.500 officieel gedode huisdieren ondanks 4.258 kuddebewakingshonden 

Honden worden echter steeds alerter en agressiever als gevolg van de toenemende stress door de wolven. Bijtincidenten met wandelaars, mountainbikers en met andere honden nemen toe. 

Bekijk de YouTube-video: ‘Kuddebescherming tegen de wolf in Frankrijk’ 

https://www.outfox-world.de/…/probleme-beim-herdenschutz-in… 

 

Frankrijk wil meer geld steken in kuddebewaking en schadevergoeding
Top-agrar 04.06.2019 (vertaling Google)  

‘In Frankrijk kunnen graasveehouders rekenen op meer steun bij het verdedigen van hun kuddes tegen de wolf. Minister van Milieu François de Rugy en minister van Landbouw Didier Guillaume zei vorige week dat de regering de financiering zou uitbreiden om een ​​betere co-existentie van vee en wolven mogelijk te maken.  

Dienovereenkomstig zal de steun voor maatregelen ter bescherming van kudden, en met name voor bewaking, worden verhoogd. Volgens de ministers kan dit het aantal herders vergroten. 

             

Bovengrens afschot wolven stijgt op 17% van de populatie 

Op hetzelfde moment word de bovengrens voor de verwijdering van wolven van 10% tot 17% van de populatie verhoogt, en de kans om de verhoging om 2 procentpunten meer bij aanhoudende toename van aanvallen. 

Bovendien zijn volgens de Rugy en Guillaume de administratieve procedures vereenvoudigd en geharmoniseerd en wordt de vergoeding voor dieren die worden aangevallen “verhoogd om het best tegemoet te komen aan de realiteit van economische verliezen”. In de toekomst zullen boeren ook toegang krijgen tot de subsidies in gebieden waar de wolf nog niet is aangekomen, maar waar immigratie de komende jaren waarschijnlijk is. 

De agrarische sector kan echter nog steeds geen vrienden maken met de plannen van de regering. De belangrijkste organisaties, waaronder naast de vakbond van Franse boeren (FNSEA) en de jonge landbouwers (JA) en de Kamer van Landbouw (APCA) toonde de wolf beheersplan zelfs na de recente aankondigingen van de minister symbolisch de ‘rode kaart’. Het enige doel voor de veehouders is om het aantal wolfaanvallen op nul te brengen, benadrukte de verenigingen. Het verwijderen van roofdieren moet niet worden beperkt en niet worden voorzien van voorwaarden. Om de druk op de kuddes te verminderen, moet ook het doden van hele roedels worden overwogen.’ 

https://www.topagrar.com/…/frankreich-gibt-mehr-geld-fuer-h…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant artikel, waarin de problemen kort worden samengevat 

“Het enorme vermogen van wolven om te leren, stelt ons veehouders voor enorme uitdagingen, en na bijna 20 jaar ervaring in Duitsland weten we dat effectieve kuddebescherming niet werkt, niet voor ons of in de ons omringende landen. 

Het is zelf niet haalbaar in de landen waar 24-uurs beveiliging (met een geweer) mogelijk is, door “goedkope” werknemer en 5 tot 10 kuddebeschermingshonden per kudde. Omheining aanbevelingen met een hoogte van 90 cm (de rug hoogte van wolven is 60-90 cm) worden als toppunt van absurditeit gepredikt. Nedersaksen heeft nu inmiddels voorgeschreven omheining aanbeveling van 1,40 m in sommige gebieden.” 

https://www.weidetierhaltung-wolf.de/weidetierhaltung-wolf 

Ervaringen andere landen 

Kosten 

KN-online artikel van 04.06.2019 

De deelstaatregering van Schleswig-Holstein wil het budget voor adviseurs en beschermende maatregelen vors verhogen dit jaar, van 2 miljoen naar 3,1 miljoen. Daarmee kost ieder van de tot nu toe gevestigd vier wolven meer dan 750.000 euro. 

https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Kabinett-beschliesst-Nachtragsetat-3-1-Millionen-Euro-fuer-vier-Woelfe?fbclid=IwAR2avH80oEEXZvaWVK-v5JGHVNgeMQdfxJ9Wj5fFM8pNq5TtxHAuBFLbe6Y 

 Jaeger magazin artikel van 05.03.2019 

https://www.jaegermagazin.de/jagd-aktuell/woelfe-in-deutschland/wolfskosten-in-deutschland/?fbclid=IwAR0li30WKnhXl8oKuog9_Kf82MhLmtYptmIhso24AYXmWX0k4A7vKKrLTvE 

Bedrijfssituatie van schapenboeren in Schleswig–Holstein 

 

Winst, werklast, structuur van grazende dieren, financiële en personele effecten van de vereisten van het wolvenbeheer 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.