Provincie Drenthe

Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe 

 

Drenthe krijgt gebiedscommissie om wolvenschade te voorkomen 

17 juni 2020 

Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf. Ook gaat de commissie voorlichting geven aan schapenhouders. Harry Oosterman, burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, is aangesteld als onafhankelijk voorzitter. 

Leden van de commissie 

De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties en heeft een onafhankelijk voorzitter. 

De leden zijn: 

Ans van Wijk (Staatsbosbeheer), 

Diederik Sleurink (LTO Noord), 

Albert Kerssies (Stichting Behoud Drentse schaapskudden), 

Gijsbert Six (Platform kleinschalige schapen- en geithouders) en 

Harry Oosterman (voorzitter). 

Advies rondetafelgesprekken 

De provincie Drenthe is, sinds de eerste aanwijzingen dat er met enige regelmaat een of meerdere wolven in Drenthe rondlopen, in gesprek met betrokkenen. Zo zijn er meerdere rondetafelgesprekken georganiseerd waar de schapenhouders, landbouw- en natuurorganisaties vertegenwoordigd zijn. Op verzoek van de provincie hebben zij advies gegeven over maatregelen die nodig zijn om schapen te beschermen. Een van de adviezen was om een gebiedscommissie in te stellen met een afvaardiging die nauw verbonden is met de praktijk van de schapenhouderij. Gedeputeerde Henk Jumelet sprak eerder al veel waardering uit voor de inzet en constructieve houding van betrokkenen en gaf aan dat de provincie met de adviespunten aan de slag zou gaan. 

Om nu al schapenhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren, heeft de provincie een aantal noodsets beschikbaar met wolf-werende hekwerken. Schapenhouders met dieren in een gebied waar een aanval is geweest, kunnen hierover contact opnemen met de provincie.  

https://www.provincie.drenthe.nl/contact 

 

Reacties zijn gesloten.