Hoe gaan onze buren om met wolven in Europa? 

Hoe gaan onze buren om met wolven in Europa? 

In de Baltische staten Litouwen, Estland en Letland staat de wolf in bijlage V van de FFH-R en wordt hij regelmatig bejaagd volgens plan. De jaarlijkse limiet van de drie Baltische republieken is de laatste jaren gemiddeld 300 wolven per jaar. Er zijn nog steeds wolven in de Baltische staten en hun staat van bewaring wordt officieel door de EU als gunstig beschouwd!
De totale oppervlakte van de Baltische Staten is 175.228 km². De bevolking is ongeveer 6,2 miljoen mensen; dat is een gemiddelde van 35 mensen per km². Ter vergelijking: Duitsland heeft een oppervlakte van 357.376 km². De bevolking is iets minder dan 83 miljoen, d. h. 231 inwoners per km², wat een factor 7 meer is dan in de Baltische staten. Het Federaal Agentschap voor Natuurbehoud gaat van maximaal 400 mogelijke wolvengebieden in Duitsland uit. Bij 400 roedels tot een gemiddelde van 10 dieren, dat wil zeggen 4.000 wolven zoden elk jaar meer dan 1000 wolven gedood moeten worden om alleen de jaarlijkse groei van 30 procent te absorberen. Dit eenvoudige rekenvoorbeeld laat zien dat dit niet zo ver mag komen. 

In Frankrijk geniet de Wolf dezelfde beschermingsstatus als bij ons door deze te classificeren in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In 2016 werden 52 wolven gedood in Frankrijk, in 2017 40 stuks en voor 2018 wordt het schieten van 40 wolven vrijgegeven.
Ook in Zweden staat de wolf vermeld in appendix IV4. De Zweedse Rijksdag heeft de gunstige staat van instandhouding van de lokale wolven bepaald na grondig beraad en met wetenschappelijke ondersteuning op ongeveer 300 exemplaren. Dit is duidelijk dat geen toename van dit aantal gewenst is. Daarom is er licentie jacht in Zweden op de wolf in de zogenaamde beschermende jacht gewijzigd. Bovendien werd het gebied van Sami-rendierherders tot een wolvenvrij gebied verklaard. Immigranten worden daar getolereerd. Wolven die zich daar definitief willen vestigen, worden gedood. De EU keurt de vergunning jacht niet goed, maar wel de de beschermingsjacht.
In 2017 werden 25 wolven in Zweden gedood als onderdeel van de licentiejacht. Van 2 januari tot 15 februari 2018 waren 22 wolven vrij gegeven. Binnen twee dagen was het quotum al half voldaan.
 

Alle klachten tegen de vaststelling van 300 dieren als een gunstige staat en tegen vergunning jacht zijn door de hoogste rechter afgedaan, althans in Zweden. 

 

Het concept van de beschermingsjacht is om regionale eigenaren van graasdieren te helpen, voor wie wolven grote problemen opleveren. Een graasdiereneigenaar die gedupeerd is geraakt door meerdere aanvallen van wolven, dient een verzoek in om een ​​beschermingsjacht in het gebied, die, indien nodig, na passend onderzoek en waardering van de feiten, een beschermende jacht beveelt. De lokale jagers voeren vervolgens de jacht uit. Dit zal het lokale probleem oplossen zonder schade toe te brengen aan de soort Canis lupus. 

De wolf wordt ook bejaagd in de EU-lidstaten Bulgarije, Finland, Italië, Kroatië, Portugal, Roemenië en Slowakije. In Bulgarije en Roemenië wordt de wolvenjacht zelfs via jachtexploitanten op de markt gebracht. 

 

Reacties zijn gesloten.