Provincie Brabant

Wolf in Brabant  

Na lange periode van afwezigheid wordt de zwervende wolf de laatste jaren steeds vaker gezien in Brabant. Ook heeft zich inmiddels een wolf definitief gevestigd op de Groote Heide. De provincie spant zich in om samen met anderen de wolf te beschermen, maar ook om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf. 

Adviescommissie preventie wolvenschade Noord-Brabant 

De provincie heeft een adviescommissie preventie wolvenschade ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten en wordt voorgezeten door Pieter van Geel. 

Om samen met betrokken Brabantse partijen te zoeken naar de beste oplossingen om goed met de wolf samen te leven, heeft de provincie een Adviescommissie Wolven ingesteld. Deze adviescommissie zal zich enerzijds bezighouden met de gevestigde wolf op de Groote Heide. Anderzijds wil de commissie zich ook voorbereiden op zwervende wolven. De commissie zal de provincie adviseren over preventieve maatregelen, de financiering hiervan en de beste manier van samenwerking. Pieter van Geel is voorzitter van de commissie die breed is samengesteld met vertegenwoordigers vanuit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten. 

Wolfwerende noodsets 

De verantwoordelijkheid om vee te beschermen ligt bij degene van wie het vee is. Maar de provincie kijkt hoe zij in noodgevallen kan helpen, bijvoorbeeld met wolfwerende noodsets. Bent u een getroffen veehouder, of veehouder in een regio met een zwervende wolf? Dan kunt u een verzoek doen om een noodset in bruikleen te krijgen via: wolf@brabant.nl 

Contact Wolf in Brabant 073 681 28 12 

Reacties zijn gesloten.