Wolvenhek Fryslan 

Wolvenhek Fryslan 

Een hek om de wolf buiten Friesland te houden? Grapje zeker! 

Niet dus. Een bloedserieus plan waar jij aan mee kan doen.  

De wolf maakt zijn comeback. In Duitsland verscheen rond 2000 de eerste wolf, nu zijn er circa 1000 wolven. Hun aantal neemt jaarlijks met 30 procent toe. Binnen 5 jaren zijn er in Nederland waarschijnlijk 50 tot 150 wolven die Nederland onveilig maken. Ook in Friesland. 

De wolf is een prachtig en fascinerend dier, met een nare schaduwkant. Bij aanvallen op vee, richt het dier een slachting aan. Hij pakt wat hij pakken kan, en doodt een heel aantal dieren achter elkaar. De overige blijven zwaargewond of getraumatiseerd achter. Schapen, kalveren, veulens en ander kleinvee zijn potentiële prooi. 

De wolf is volgens Europees en Nederlands recht sterk beschermd. Afschieten, verjagen, vangen of verstoren mag niet. Heeft een wolf zich eenmaal gevestigd, dan staan we dus vrijwel machteloos. Wat wel mag: de wolf weren. 

Stichting Wolvenhek Fryslân gaat er daarom alles aan doen om met een hek aan de provinciegrens te voorkomen dat de wolf zich hier vestigt. De grens van IJsselmeer tot Lauwersmeer vergt circa 150 kilometer hek, waarbij we de natuurgebieden op de grens met Drenthe en Groningen erbuiten houden. 

https://wolvenhekfryslan.nl/ 

Stichting Wolvenhek pleit voor hek rondom Friese weidegebied 

Uit naam van elf agrarische organisaties heeft Stichting Wolvenhek Fryslân maandag aan Commissaris van de Koning Arno Brok een petitie aangeboden voor de bouw van een wolvenhek om het Friese weidegebied. Sommige partijen willen de wolf niet rondom hun huis en haard hebben, vanwege het gevaar voor de schaap, koeien en paarden. De petitie werd aangeboden voor het provinciehuis met daarbij ‘wolvenprooien’ zoals schaap, lammetjes, een kalfje en een pony.
petytsje foar bou fan wolvestek 

“De wolf in Nederland kan echt niet. Ze pakken alle dieren. Eerst zijn de schapen de klos en later ook de andere dieren.” Dat zegt boerenzoon Thomas Bouma van de Lammesprong in Aldeboarn. Later wil hij ook schapenboer worden, net als zijn vader nu is. Bij hen is nog nooit een wolf in de kudde schapen geweest. Wel is het twee keer bijna misgegaan. 

Commissaris Brok nam de petitie in ontvangst. “We gaan het er nog eens goed over hebben met de fractievoorzitters. Die besluiten of ze met deze discussie verder willen”, zei hij. 

Draagvlak 

Woensdag is er een vergadering met deskundigen over het wolvenbeleid. De Stichting Wolvenhek heeft het hek in januari zelf aangekondigd. Nu komen ze met een petitie die alle grote organisaties in de schapen-, koeien- en paardenwereld onderschrijven. 

De organisatie die achter het wolvenhek staan, zijn: Agrarische Jongeren Friesland, de Friese LTO-leden, de boer-en-natuurgroepen Noarlike Fryske Wâlden en WaadrâneSúdwest, kust en Westero, It Lege Midden, KNHS regio Fryslân, Het Friese Tuigpaard, fokvereniging It Fryske greidhynder en natuurcoöperatie Baarderadiel. “Zo willen we laten zien dat niet enkel veehouders een wolvenhek willen, maar iedereen in het buitengebied. Dat legt meer gewicht in de schaal.” 

Afgelopen jaar sprak een meerderheid van Provinciale Staten zich uit tegen de vestiging van de wolf in Fryslân. Die motie is nooit uitgevoerd door het provinciaal bestuur, omdat de wolf nationaal en Europees een beschermde dierensoort is. 

De Stichting Wolvenhek wil geen hek om heel Fryslân, maar alleen rondom het weidegebied. De grote natuurgebieden, het Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen en het Lauwersmeergebied blijven buiten beschouwing. Daarmee wil de stichting voldoen aan Europese regels die bescherming van de wolf voorschrijven. 

“Je mag de wolf niet bejagen, niet verjagen en niet verstoren. Wij zijn niet tegen de wolf op zichzelf. In natuurgebieden zal hij best een goede functie hebben. In het weidegebied maakt hij een slachting onder het vee. Een hek zorgt ervoor dat er geen wolf tussen de koeien, paarden of schapen kan omscharrelen. Ik kan geen wolf tussen mijn schaap hebben. Je kunt de leeuw en het lam niet naast elkaar laten en verwachten dat ze vriendjes worden”, zegt een schapenhouder. 

Reactie van Stichting Wolvenhek Fryslan op in het leven roepen van een ” projectgroep wolf” door de provincie Fryslân  

Provincie Fryslan wil een adviesclub in het leven roepen om na te denken hoe boeren en landeigenaren om moeten gaan met de komst van de wolf. Deze club moet vijf keer per jaar bijeenkomen. Gedacht wordt aan het inkopen van speciaal materiaal, dat ingezet kan worden als de wolf door de provincie trekt. Dit initiatief van de FNP (Fryske Nasjonale Partij) laat zien dat de provincie een “doodlopende weg in wil slaan”. Aangezien een wolf 50 km op een nacht kan lopen, zou de halve provincie beschermt moeten worden door dat “speciale materiaal”, waar over gesproken wordt. De poging om de veehouders “te leren samenleven met de wolf” resulteert er uiteindelijk alleen in, dat de schapen verkocht worden, en de koeien en paarden op stal komen. Het feit dat schade experts van BIJ12 (de organisatie die schade uitkeert) toegeven, dat de wolf die op dit moment in Brabant en Limburg toeslaat, al over wolven netten van 1.20 meter hoog springt, onderstreept dat. Stichting Wolvenhek Fryslan gaat dan ook geen zitting nemen in deze adviesclub.  

voor meer informatie:  

Jehan Bouma (voorzitter) 06-25561075  

Diederik Sleurink (secretaris) 06-52650727

Reacties zijn gesloten.