Verspreiding wolven

Verspreiding wolvenDewolf(Canis lupus), meer specifiek degrijze wolf, is eenzoogdieruit de familiehondachtigen(Canidae), die behoort tot deroofdieren(Carnivora).De wolf komt op het noordelijk halfrond voor.

Geschiedenis 

Ooit waren wolven een gewone verschijning op het gehele noordelijk halfrond, maar door toedoen van de mens is hun leefgebied drastisch ingeperkt. Voor een deel is dat omdat het leefgebied door de mens voor andere doeleinden in gebruik genomen is, maar veelal ook door vervolging van de soort. In Europa is de wolf steeds verder teruggedrongen. In de 16e eeuw kwamen er nog wolven voor in England, maar daar worden ze al eeuwen niet meer waargenomen. In Nederland en België is de wolf sinds het begin van de 19e eeuw verdwenen. Ook in verschillende andere Europese landen was de wolf geheel of vrijwel geheel uitgeroeid. De wolf was nog in redelijke aantallen aanwezig in Noorwegen, Zweden, Finnland, Rusland, Polen, en waarschijnlijk ook in Tsjechië en het gebied dat oostelijker en zuidelijker daarvan ligt.  

Wolven in Europa 

Schattingen van aantllen wolven in Europa (anno 2000): Frankrijk 100, Duitsland 100, Zweden 200, Portugal 300, Spanje 500 tot 2000, Italië 400, Slowakije 400, Polen 900, Finland 150, Rusland 10.000.  

Tegenwoordig wordt de wolf in vele landen beschermd, in Duitsland sinds 1989. 

Afbelding Bevolkingsdichtheid Europa 2017 

Citaat Nu.nl artikel van 21.12.2014: 

De populaties van grote roofdieren, de beer, lynx, wolf en een marterachtige, zijn bijna allemaal stabiel of groeiend in Europa. 

Dat stelt een internationaal onderzoeksteam op basis van een uitgebreide inventarisatie. Ze beschrijven hun onderzoek in wetenschapsblad Science van 19 december. 

https://www.nu.nl/wetenschap/3958967/populaties-grote-roofdieren-blijven-goed-doen-in-europa–.html?fbclid=IwAR1CO3R8wF3kxR0AwK5RR3RZ3lHr8VQxsvkW08yGXPiCgzNTuvCPvfnsXHA 

Reacties zijn gesloten.