Is de wolf een gevaar voor paarden?

Is de wolf een gevaar voor paarden? 

https://www.cavallo.de/reiterwissen/pferd-und-wolf-geht-das-gut/ 

(Voor het antwoord zie: https://wolf-info.eu/Eva_Nessenius_zu_Wolf_Pferd.pdf )  

Het Duitse blad Cavallo kwam (juni 2018) in een lang artikel tot de volgende voorzichtige uitspraken:  

  • Een langetermijnstudie in het district Celle in Nedersaksen (begeleid door de Universiteit van Economie en Milieu in Nürtingen, Baden-Württemberg) moet over deze vraag uitsluitsel geven.  
  • Er is geen 100% bescherming voor paddocks. Paardeneigenaren kunnen niet op financiële steun in hun preventieve maatregelen hopen. De redenering van het ministerie van Milieu van Baden-Württemberg is deze: aanvallen op paarden en runderen zijn zo zeldzaam dat de beschermingskosten niet in verhouding staan ​​tot het risico. En als het echt om een ​​dodelijke aanval gaat, hebben particuliere paardeneigenaren tot nu toe geen aanspraak op compensatie 

Biologe Eva Nessinius heeft vooruitlopend op die “langetermijnstudie“, alvast een document opgesteld dat antwoord geeft op de vraag. “Is de wolf een gevaar voor paarden?” Op basis van gezond verstand, kennis van soortspecifiek gedrag en historische feiten. 
Het antwoord is een volmondig “JA, de wolf is een gevaar voor paarden. 
Download het stuk van Eva, vanuit ons archief “bestanden”. (Zie linkerkant van dit scherm) of hier https://wolf-info.eu/Eva_Nessenius_zu_Wolf_Pferd.pdf 

https://www.cavallo.de/reiterwissen/pferd-und-wolf-geht-das-gut/   

Niedersachsen verleend nu ook subsidie op wolfwerende afrastering voor paarden.  

De Landbouwkamer van Niedersachsen heeft een nieuwe richtlijn uitgegeven voor de plaatsing van preventief beschermende maatregelen voor paarden.  

Voor wolfwerende afrastering voor paarden wordt subsidie verleend in Niedersachsen als aan ten minste een van de drie criteria is voldaan:  

 1.Uw gebied bevindt zich in een gebiedsomgeving zoals gespecificeerd door de NLWKN.  

 2.Er zijn minimaal 3 aanvallen op paarden binnen een termijn van 12 maanden en binnen een straal van 30 km vastgesteld.  

  3.Er is een wolvenaanval vastgesteld op uw bedrijf.  

Bron   

https://www.pferde-land-niedersachsen.com/images/Aktuelles/Merkblatt_Pferd_Herdenschutzzaun_aktuell.pdf?fbclid=IwAR2PNUQXv6llB8SbBhnipc8tYuZ9dCAP982Y1pOX0mKPlrzBZCEXr3AODQQ 

 

Niedersachsen verleend nu ook subsidie op wolfwerende afrastering voor paarden. 

De Landbouwkamer van Niedersachsen heeft een nieuwe richtlijn uitgegeven voor de plaatsing van preventief beschermende maatregelen voor paarden. 

Voor wolfwerende afrastering voor paarden wordt subsidie verleend in Niedersachsen als aan ten minste een van de drie criteria is voldaan: 

 

  1. Uw gebied bevindt zich in een gebiedsomgeving zoals gespecificeerd door de NLWKN. 

 

  1. Er zijn minimaal 3 aanvallen op paarden binnen een termijn van 12 maanden en binnen een straal van 30 km vastgesteld. 

 

 

  1. Er is een wolvenaanval vastgesteld op uw bedrijf. 

 

Bron  

https://www.pferde-land-niedersachsen.com/images/Aktuelles/Merkblatt_Pferd_Herdenschutzzaun_aktuell.pdf?fbclid=IwAR2PNUQXv6llB8SbBhnipc8tYuZ9dCAP982Y1pOX0mKPlrzBZCEXr3AODQQ 

Reacties zijn gesloten.