Stichting Nowolves Benelux jaarverslagen

Financieel jaarverslag stichting NowolvesBenelux 2023

Jaarrekening Stichting NowolvesBenelux tot en met 31 december 2023

Beginbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 01.01.2023:       EUR       219,06

 

Totale inkomsten:

Donaties van derden                                                                                EUR       4.090,38

Inkomsten spandoeken                                                                            EUR          410,00

Passiva van goederen en kosten                                                             EUR               0,00

Totale Uitgaven:

Kosten Website                                              EUR           550,00

Kosten Bank                                                   EUR             33,30

Promotiekosten                                              EUR       1.160,38

Kosten onderzoek                                          EUR       1.277,00

Verzendkosten                                               EUR              16,33

Drukwerk                                                        EUR          397,25

Vakliteratuur / Abonnees                                EUR           795,44

Totale uitgaven                                               EUR       4.229,70

 

Eindbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 31.12.2023:         EUR       221,88

Financieel jaarverslag stichting NowolvesBenelux 2022

Jaarrekening Stichting NowolvesBenelux tot en met 31 december 2022

Beginbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 01.01.2022:       EUR       694,55

 

Totale inkomsten:

Donaties van derden                                                                                 EUR       4.608,36

Inkomsten spandoeken                                                                             EUR       1.795,00

Passiva van goederen en kosten                                                              EUR          267,86

Totale Uitgaven:

Kosten Website                                              EUR           550,00

Kosten Bank                                                   EUR             25,95

Promotiekosten                                              EUR       3.131,30

Kosten onderzoek                                          EUR           321,15

Verzendkosten                                               EUR           129,74

Drukwerk                                                        EUR       2.589,24

Vakliteratuur / Abonnees                                 EUR           399,33

Totale uitgaven                                               EUR       7.146,71

 

Eindbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 31.12.2022:         EUR       219,06

Ondertekend en goedgekeurd 15.06.2023

—————————————————————————————————————–

Financieel jaarverslag stichting NowolvesBenelux 2021

Jaarrekening Stichting NowolvesBenelux tot en met 31 december 2021

Beginbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 01.01.2021: EUR 165,92

Totale inkomsten:

Donaties van derden                                                             EUR 4.335,95

Totale Uitgaven:

Kosten Website                     EUR     550,00

Kosten Bank                          EUR       22,20

Promotiekosten                      EUR 1.025,60

Kosten onderzoek                  EUR     910,55

Verzendkosten                       EUR     131,36

Drukwerk                               EUR     982,20

Vakliteratuur / Abonnees      EUR     185,41

Totale uitgaven                                                                     EUR 3.807,32

Eindbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 31.12.2021: EUR 694,55

Ondertekend en goedgekeurd 01.06.2022

—————————————————————————————————————–

Financieel jaarverslag stichting NowolvesBenelux 2020  

Jaarrekening Stichting NowolvesBenelux tot en met 31 december 2020

 Beginbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 01.01.2020:      EUR       388,41

Totale inkomsten:

Donaties van derden                                                                                 EUR       1.098,12

Totale Uitgaven:

Kosten Website                                               EUR            550,00

Kosten Bank                                                    EUR              18,25

Promotiekosten                                               EUR             512,18

Kosten onderzoek                                           EUR             240,18

Vakliteratuur / Abonnees                                EUR                 0,00

Totale uitgaven                                                                                          EUR       1.320,61

Eindbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 31.12.2020:        EUR       165,92

Ondertekend en goedgekeurd 01.06.2021

—————————————————————————————————————–

Financieel jaarverslag stichting NowolvesBenelux 2019

Jaarrekening Stichting NowolvesBenelux tot en met 31 december 2019

Totale inkomsten:

Donaties van derden                                                                         EUR  2.200,00

Totale Uitgaven:

Kosten Notaris / KvK                        EUR    380,60

Kosten Website / inrichten website   EUR  1.149,50

Kosten Bank                                      EUR        6,20

Promotiekosten                                  EUR    275,29

Vakliteratuur / Abonnees                  EUR        0,00

Totale uitgaven                                                                                 EUR  1.811,59

Eindbalans op de rekening van Stichting NowolvesBenelux op 31.12.2019: EUR  388,41

Ondertekend en goedgekeurd 01.06.2020

 

Reacties zijn gesloten.