Hoger dan een meter

Vergunning nodig voor wolf-werend raster?

Als u rasters wilt gaan bouwen om uw dieren te beschermen tegen aanvallen van wolven, wat komt u dan tegen? En bouwt u hoger dan een meter? Dan is het een bouwwerk waar vergunning nodig is.

Wie palen in de grond slaat moet rekening houden met een paar regels.

Nu we steeds vaker bezoek krijgen van zwervende wolven die een akelig risico vormen voor uw dieren, worden provinciale plannen gemaakt om in risico gebieden massaal preventieve rasters te subsidiëren. Krijgt u dat toegerekend en gat u aan de slag met een vast raster tegen wolven, dan moet man denken aan een raster met vijf draden of gaas in combinatie met drie draden aan de buitenkant en een hoogde van minimaal 1.20 meter boven het maaiveld. Voordat u die hindernis voor de wolf mag bouwen, moet u eerst zelf over een bureaucratisch hindernis klimmen.

Ga maar eens naar www.omgevingsloket.nl, dat is een internetsite waar u voor eventuele plannen om iets te bouwen of te veranderen kunt checken of een vergunning nodig is. In stappen kunt u invoeren wat u wilt gaan doen, en de uitslaag is…..omgevingsvergunning nodig.

Die kunt u via het loket ook helemaal digitaal aanvragen, maar de afdeling van de gemeente bellen kan natuurlijk eveneens. Daarnaast kan u ook even googelen op erf- en perceelafscheidingen en dan vindt u een brochure van de overheid over schuttingen en rasters rond uw erf en percelen.

Achter uw huis en rond uw tuin mag een hekwerk / schutting van maximaal 2 meter. Maar voor uw huis en buiten uw bouwblok is 1 meter de grens voor vergunning.

Is het raster vergunning plichtig, da legt de gemeente uw bouwplannen voor aan de welstandscommissie. Die beoordeeld of het materiaal, de kleur en de vorm binnen de directe omgeving past. Ieder gemeente heeft een welstandsnota waarin de normen al zo concreet als mogelijk zijn opgeschreven. Die kunt u dus vooraf op de site van de gemeente op gaan zoeken.

De gebiedscommissie die voor de Veluwe het plan heeft opgesteld voor wolvenschadepreventie heeft bij gemeenten het een en ander nagevraagd. Op en rond het erf en op de percelen met de bestemming agrarisch blijkt dat het aanpassen van bestaande rasters naar 1.20 meter doorgaans vergunningsvrij is.

Zwaarwegend belang

Komt een nieuw raster op een plek waar het gebied nu open is, dan heeft man vaak wel met vergunningsplicht te maken. Die vergunning word naar waarschijnlijkheid wel verleend, omdat het binnen de agrarische bestemming past en omdat bescherming tegen wolven overduidelijk een zwaarwegend belang is.

Heeft u percelen met de bestemming natuur, dan komt er nog iets meer bij. Dan is zowel voor nieuwbouw als voor aanpassen een vergunning of vrijstelling nodig. In de aanvraag moet dan goed motiveert worden waarom de hoogde en bedrading echt nodig is. Aanvragen worden onder meer getoetst op regels uit de wet natuurbescherming. De gemeente moet bijvoorbeeld kunnen uitleggen dat het raster tegen de wolf het leefgebied van andere dieren niet te veel aantast.

De commissie die het preventieplan opstelde, heeft de provincie geadviseerd om gemeenten aan te sporen de vergunning vlot te verlenen en er ook een handreiking voor gemeenten en aanvragers op te stellen, zodat het vergunningstraject overal eenduidig verloopt.

Overleg met buren verplicht

Als u percelen in pacht heeft, kunt u daar niet zomaar zelfstandig een wolvenraster gaan plaatsen. Dat moet eerst worden overlegt met uw verpachter en dan is het ook nog een afweging hoelang u er zelf profijt van denk te hebben.

Zo zijn er nog wel een paar aandachtspunten als u nieuwe afrastering wilt aanleggen, al of niet voor wolvenpreventie. De brochure erf- en perceelafscheidingen noemt nadrukkelijk dat u met rasters op of bij erfscheiding verplicht bent om eerst te overleggen met de buren. Die moeten er immers tegenaan kijken of langs lopen.

Stel dat u een bestaand raster van schapengaas hebt op de grens van een perceel met buren. Wilt u die wolf-werend maken, dan zijn er drie draden extra nodig aan de buitenkant en die gaan dus over de grens. Het kan betekenen dat eerst alles rond 30 cm naar binnen moet worden gehaald. Staat het grasraster dicht bij de stoep of een wandel- of fietspad, dan word het met die extra draden aan de voorkant penibel en de gemeente kijkt ook daarnaar bij aanvraag van een vergunning.

Iets soortgelijks is het met dat raster langs een singel of haag. Schapengaas kan daar tegenaan staan, omdat de schapen door de mazen de overgroei in toom houden. Word het vervangen door een raster met stroomdraden, zijn er dan aan de buitenkant draden voor stroom, dan is meer tussenruimte en aanvullend maaiwerk nodig om die strook vrij te houden van begroeiing.

Heeft u weilanden met sloten, waaromheen een wolf-werend raster moet? Dan is het een lastige, want het moet wel op een of ander manier mogelijk blijven om het verplichte sloot schooningwerk in het najaar te doen. Waterschappen hebben rayonbeheerders die graag ter plekke adviseren en uw loonwerker kan natuurlijk ook even meedenken.

Wilt u een hekwerk nabij een waterkering of een weg in beheer van het waterschap plaatsen? Dan hebt u toestemming van het waterschap nodig.

De grond in? Klick-melding doen

Ten slotte is er nog een stukje regelgeving waarmee u terdege rekening hebt te houden.  Kabels en leidingen. Heel vaak liggen die op of langs erfgrenzen, langs doorgaande wegen en paden. Die ondergrondse wereld is vrij gedetailleerd op kaart bijgehouden door het Kadaster. Gaat man de grond in, is man eerst verplicht om een Klick-melding te doen. Als het misgaat kan een aansprakelijkstelling voor schade zwaar in de papieren lopen.

Reacties zijn gesloten.