Canine Efficiency

Ray & Jenny Dorgelo – Kleine Staarman 

Canine Efficiency 

Mensen nemen alles heel letterlijk en willen een kant en klare handleiding en gaan ervan uit dat als men die geeft dat het ook zo is 

Het is echter genuanceerder en gedetailleerder en afhankelijk van een juiste manier van inzet en omgang van de mensen die met KBH werken. 

In de volgende artikelen van mij kun je veel info terug vinden over KBH: 

Kuddebewakingshonden: Verdedigers aan het Front.  

Al eeuwen lang hebben mensen en de natuur een gecompliceerde relatie. We zijn afhankelijk van de natuur om veel verschillende redenen. Bijvoorbeeld: we buiten ontzettend veel natuurlijke bronnen uit, we ge- of misbruiken de natuur voor verschillende recreatieve doeleinden, en het laatste voorbeeld is misschien wel de belangrijkste; we leven van zuurstof die ons gegeven wordt door de natuur. De mensheid is de meest dominante soort op deze aarde en we hebben een (toenemend) dramatisch effect op onze leefomgeving. 

Ik ben actief in roofdier/mens conflictpreventie, gespecialiseerd in het inzetten van goede kuddebewakingshonden (KBH) op de JUISTE manier, onder de naam Canine Efficiency”. KBH zijn waarschijnlijk het oudste hulpmiddel om duurzaam te kunnen samenleven met grote roofdieren. Tegenwoordig is dit oude hulpmiddel steeds vaker nodig. Waarom? Grote roofdieren trekken terug naar oude leefgebieden, waar wij nu wonen,  en op het platteland blijft hun komst niet onopgemerkt. Gedomesticeerd vee is voor roofdieren, wat wij een ‘makkelijke maaltijd’ noemen. Zoals altijd botsen onze doelen met het overlevingsinstinct van wilde dieren. 

http://www.canineefficiency.com/p/kuddebewakingshonden-verdedigers-aan.html 

KBH prioriteiten  

Een goede KBH (kuddebewakingshond) zijn, of een goede KBH hebben, omvat vele factoren. Bijvoorbeeld: gezondheid, genen, omgeving, (verantwoordelijke) omgang, monitoren, begeleiding, etc. Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Omstandigheden als toeristische activiteiten, omheind of vrij lopend vee, aanwezigheid van een herder en de aanwezigheid/aantallen roofdieren zijn belangrijke facetten voor wat betreft de inzet van KBH. 

http://www.canineefficiency.com/2014/05/kbh-prioriteiten.html 

e waarde van KBH  

Als je mensen vraagt hoe waardevol KBH zijn, hoor je allerlei verschillende antwoorden. Variërend van; vervangbaar en onvervangbaar en alles er tussenin. Deze variatie van waardes en meningen over KBH maakt het KBH-verhaal onder andere erg gecompliceerd. Ik vind KBH essentieel. Het zijn fantastische dieren, ambassadeurs, symbolen en sleutels tot verantwoordelijk samenleven tussen mens en natuur. KBH waren en zijn heel belangrijk en zullen nog belangrijker worden in onze toekomstige wereld. Daarom hebben ze de beste verzorging en mogelijkheden nodig en moeten ze op de juiste waarden geschat worden door ‘ons’. 

http://www.canineefficiency.com/2018/02/de-waarde-van-kbh.html 

De KBH kunnen het wél  

Maar al te vaak horen we: KBH kunnen hier niet werken, want…. 

Deze stellingen komen voort uit onwetendheid, onbereidwilligheid en soms uit pure weerstand. De reden van die weerstand heeft vaak met misplaatste vrees voor roofdieren te maken, soms ook uit angst voor grote waakhonden (KBH), maar vaak door de wat als mentaliteit. In de realiteit zijn er maar weinig mensen die met recht kunnen zeggen dat KBH ‘hier niet kunnen werken’, want veelal is deze weerstand gebaseerd op wat men gehoord heeft, wat men gelezen heeft en met name wat men er zelf voor een verhaal van maakt. Dit alles zonder enige relevante eraring met KBH. 

http://www.canineefficiency.com/2017/11/de-kbh-kunnen-het-wel.html 

Relevante wetenswaardigheden over kuddebewakingshonden (KBH)  

Interview door Wolveninformatie met Ray Dorgelo uit oktober 2014 

Over wolven is veel onterechte informatie en beeldvorming, zelfs over huisdieren. Bestaat een vergelijkbaar fenomeen bij de KBH waar jij tegen aan loopt?  

http://www.canineefficiency.com/2018/03/relevante-wetenswaardigheden-over.html 

Hier heb ik een opsomming gemaakt van zo’n beetje alle KBH die er zijn. Er word mij heel veel gevraagd om algemene beschrijvingen van diverse KBH. Ik ben geen voorstander van oppervlakkige tabellen en beschrijvingen, omdat het de belangrijke diepgang en details voor wat betreft KBH niet ten goede komt. Echter ik begrijp dat mensen er iets aan kunnen hebben om een eerste selectie te maken met behulp van wat algemene, opgesomde informatie als een leidraad. Belangrijk detail: harde cijfers zijn nooit beschikbaar binnen deze onderwerpen. Na die eerste selectie met behulp van deze KBH Rassenwijzer kan men uitgebreid en grondig verder onderzoek doen over de KBH, de regio van herkomst en de relevante elementen. 

http://www.canineefficiency.com/2019/04/kbh-rassenwijzer.html 

Anti-propaganda vs realiteit: Kuddebewakingshonden (KBH)  

Wie werkt en leeft met KBH weet wat deze honden allemaal kunnen. KBH stellen ‘ons’ al eeuwen lang in staat om vee te houden in roofdiergebieden. KBH is een taak, bestaande uit essentiële, diepgewortelde instincten. KBH karakteristieken en instincten zijn aanwezig in de honden. KBH beschikken over een mix van instincten die soms uitersten van elkaar zijn, bijvoorbeeld: zorgzaam & meedogenloos, zachtaardig & bikkelhard, tolerant & afrekenend, vriendelijk & agressief, sociaal & waakzaam, open & gereserveerd. 

De term KBH ‘opleiden’, die we steeds vaker horen, omvat normaliter weinig tot geen aanleren van KBH taken door mensen. KBH moeten de mogelijkheden en begeleiding krijgen om zich volledig te ontwikkelen. Dit gebeurt bij voorkeur in een roedel KBH, waarin de instincten van jonge individuen over het algemeen sneller, meer gecontroleerd en beter ontwikkelen. Ze leren de regels te respecteren van en door hun oudere roedelgenoten en zien bij de oudere, ervaren KBH de vele voorbeelden voor wat betreft hoe om te gaan met alle relevante situaties. Dit hele proces speelt zich af naast, in en tijdens de werkzaamheden van de mensen waar ze mee samenleven. De KBH taak hindert de werkzaamheden van een herder en/of veehouder niet. 

 http://www.canineefficiency.com/2019/11/anti-propaganda-vs-realiteit.html 

 KBH: Kuddebewakingshonden, geen ‘Knuffelbewakingshonden’  

Kuddebewakingshonden (KBH) zijn nog steeds, en op steeds meer plekken, aan een opmars bezig. Dat wil zeggen een opmars in gebieden en culturen waar geen KBH verleden aanwezig is, of waar het gebruik van KBH generaties geleden is verminderd of zelfs verdwenen. De continu aanwezigheid en toename van KBH is een direct gevolg van aanwezigheid en toename van dreigingen naar vee, met name dreiging van (grote) roofdieren, zoals wolven. Het is niets nieuws en in principe een logisch verband: roofdieren en KBH faciliteren elkaar. Ze zijn vriend en vijand tegelijkertijd, echter ondanks dat varen beide soorten uitendelijk wel van elkaars bestaan.  

 

http://www.canineefficiency.com/2019/09/kbh-kuddebewakingshonden-geen.html?spref=fb&fbclid=IwAR0Qp1sMXdCp2W241qgUKCd8HGwgl4xqBABKldyxVOw2CuWrVPx4EX97rqY 

NL vertalingen van onderstaande engelse posts: 

Focus 

Voor het behalen van goede prestaties is er concentratie nodig. Focus op alle onderdelen en details om specifieke doelen te behalen. De mensheid is niet het beste voorbeeld voor wat betreft focus.

We willen, of moeten, veel dingen in een korte tijd (we noemen dat ‘druk zijn’).

We zijn makkelijk afgeleid, omdat er te veel prikkels om ons heen zijn.

De meesten onder ons kunnen zich maar op één ding, of weinig dingen tegelijk concentreren.

Naar mijn mening wordt ons gebrek aan focus en bewustzijn veroorzaakt doordat we afdwalen van de basis. We verliezen connectie. Mensen die dichtbij of in de natuur werken hebben vaak een betere focus. In een natuurlijke omgeving vinden we een vredig gevoel en rust en onze zintuigen openen zich voor natuurlijke dingen.

Wilde dieren zijn er veel beter in. Ze volgen nog steeds de wetten van de Natuur, hun instinct, en ze doen wat ze moeten doen om hun rol te vervullen; overleven. Terwijl ze dit doen vervullen ze allemaal hun belangrijke rol in de natuurlijke cyclus. Veel van ‘onze’ gedomesticeerde dieren bezitten ook nog goede focus kwaliteiten. Dit geld zeer zeker voor KBH, omdat ze dichtbij of in de natuur leven en interactie hebben met alle elementen in hun leefomgeving.

Specifieke eigenschappen, instinct, intelligentie en connectie met de Natuur maakt dat KBH waardevolle ‘middelen’ zijn voor herders en veehouders. Ze zijn de sleutel tot verantwoordelijke co-existentie. Om echt te profiteren van KBH kwaliteiten is het onze taak om ze te begrijpen en dus hen te voorzien in alles wat ze nodig hebben om te presteren. We kunnen ze niet onze manieren opdringen.
Vandaag de dag bevat internet veel informatie over bijna alle onderwerpen. Veel mensen doen aan ‘internet raadplegen’: ze zoeken en bekijken informatie, vragen misschien online eens wat om daarna te beginnen met de uitvoer van wat ze hebben geleerd. Dit is best problematisch in de wereld van KBH. Wanneer dit verkeerd gedaan wordt, zonder focus, zal het falen.

Effectieve conflictpreventie met KBH is alleen succesvol als de benodigde elementen om het benodigde resultaat te behalen aanwezig zijn. Één hele belangrijke: KBH werken het beste in een roedel. Een echte roedel, waar hiërarchie gevormd wordt door de honden. De juiste leeftijd, juiste individuen en degelijke hondentaal zullen resulteren in het vormen van een roedel. Simpelweg een aantal honden bij elkaar zetten is geen echte roedel.

Veel mensen proberen een roedel te creëren. Ze wijzen een dier de alfarol toe terwijl dat individu geen alfa is en tevens de kwaliteiten niet heeft er één te worden. Constante verkeerde benadering en behandeling van de honden resulteert in een chaotische groep individuen. Ze zijn gespannen, gestrest en gefocust op de verkeerde dingen. Ze zijn concurrenten in plaats van roedelleden. Natuurlijk zijn de ze KBH nog steeds waakzaam, maar in plaats van concentratie op hun taak als een echte roedel, hebben ze ogen in hun rug nodig om bedreigingen van de andere honden in de gaten te houden. Er zullen regelmatig onnodige gevechten zijn en: aanwezige roofdieren zijn meesters in het aanvoelen van zwakte en onbalans, wat resulteert in constante interne en externe druk op de KBH. De kans op gewonde KBH of erger is hoog en de eigenaar is hier verantwoordelijk voor.

Om dit alles op de juiste manier te doen is er intensieve begeleiding nodig voor KBH starters en KBH probleem situaties. Dit wordt bij voorkeur gedaan in het echte leven en kan niet opgelost worden door een paar boeken of artikelen te lezen. Begrip en focus zijn nodig. Iedere specifieke situatie is anders en behoeft geanalyseerd en gepland te worden. Niet alles kan algemeen en algeheel worden beschreven en niemand kan alles zelf doen. Analyse en advies in het echte leven kan voor een goede start zorgen. De juiste richting is de enige richting die naar gewenste resultaten leidt.

https://www.facebook.com/CanineEfficiency/photos/a.397992030343048/396212087187709/?type=3&theater&ifg=1 

Goede KBH: Waarheid versus onzin

De dynamische wereld van KBH is een platform voor vele enthousiasten en meningen. Er komen veel facetten en details bij efficiënt en verantwoordelijk KBH gebruik kijken. Als KBH op de juiste manier opgevoed en gebruikt worden zijn de resultaten buitengewoon goed. KBH zorgen ervoor dat herders en veehouders succesvol kunnen samenleven met grote roofdieren.

Helaas bestaan er diverse schadelijke factoren in de KBH wereld. Hondengevechten, oorspronkelijk gedaan in bepaalde culturen met de lokale KBH rassen/types. KBH worden tegenover elkaar gezet om te vechten om hun dapperheid en talenten om roofdieren te bevechten te ‘testen’. Aangezet en gedwongen door hun eigenaren bevechten deze honden elkaar , resulterend in ernstige verwondingen of de dood. Regelmatig worden KBH zelfs tegenover (gevangen) wolven gezet om te vechten. Deze praktijken zijn niet alleen inhumaan, maar ook compleet nutteloos. Er bestaat geen training of simulatie die KBH voorbereid op confrontaties met grote roofdieren. Er is slechts de realiteit. Gevangen roofdieren die gedwongen moeten vechten met honden zijn bij lange na niet hetzelfde als echte, natuurlijk jagende roofdieren.

Hondachtigen hebben hun eigen taal. Een scala aan signalen, gedragingen en expressies vormen de geavanceerde taal der hondachtigen. Een taal die niet helemaal geanalyseerd en begrepen is door mensen en waarschijnlijk nooit zal worden. Veel mensen komen nog niet in de buurt van het begrijpen van de taal van hun trouwe viervoeters. Het succes van hondachtigen zit ‘m in aantallen. Leven en werken in een roedel maakt hondachtigen succesvolle overlevers. Het roedel is een samenleving van hondachtigen, met sterke (familie-)banden en een strikte hiërarchie waar ieder lid diens rol vervult. De taal der hondachtigen doelt op een stabiele en gebalanceerde roedelsituatie. Lichaamstaal, vele verschillende signalen en intelligentie leiden uiteindelijk tot een efficiënte, samenwerkende levensstandaard van hondachtigen. Alle facetten van hondentaal zijn er om serieuze agressie en fysieke conflicten te voorkomen, want het risico op verwonding brengt de overlevingskansen in gevaar.

Goede KBH hebben de gelegenheid en ruimte om hun volle hondenpotentieel te ontwikkelen, niet beperkt door menselijk wanbeleid. Wanneer voorzien van de basis principes, voorwaarden en kundige begeleiding, zullen KBH een efficiënte roedel vormen. Als een roedel zullen ze hun bewakingstaak succesvol uitvoeren, met gebruik van hondentaal. Een goede roedel KBH zal een goed resultaat behalen ten opzichte van roofdieren, gebruikmakend van al hun overtuigende vaardigheden en alleen wanneer nodig met fysiek geweld. Goede KBH zullen niet zomaar verwonding of erger riskeren als ze tegenover roofdieren staan. Goede KBH zullen roofdieren niet eindeloos najagen om ze te doden, de kudde onbewaakt achterlatend, met het risico in een hinderlaag te lopen en gedood te worden door de rest van een wolvenroedel. Goede herders moedigen hun KBH niet aan tot najagen en doden. Het is makkelijk om een vechtmachine te creëren, maar daarmee limiteert men het potentieel van de hond enorm. De fantastische vaardigheden die in KBH aanwezig zijn vormen de sleutel tot succes. KBH aanleren om het anders te doen, op een mensenmanier, is gewoonweg verkeerd en een regelrechte belediging ten opzichte van de intelligentie van hondachtigen. Mensen die hun KBH op die manier gebruiken zijn direct verantwoordelijk voor de vele verwondingen en de dood van hun dieren en de roofdieren.

Een echte roedel goede KBH leidt naar het gewenste resultaat: geen predatie op vee door roofdieren. Roofdieren die geleerd hebben dat vee dat bewaakt wordt door KBH geen makkelijk maal is, zullen dat onthouden en doorgeven aan volgende generaties. Helaas is jacht nog een extra en ernstig schadelijke factor. Het doden van hooggeplaatste wolven leidt vaak tot toenemende predatie op vee door de overgebleven, lagere roedelleden of er komt een nieuwe roedel in het territorium. Hetzelfde geldt voor bruine beren die doodgeschoten worden; een nieuwe beer zal zich vestigen in het gebied en het ‘schaakspel’ tussen roofdieren en KBH begint weer van voren af aan. De gewenste roofdiersituatie is om zo lang mogelijk dezelfde roofdieren in een gebied te hebben als mogelijk. Slecht KBH gebruik, jacht en habitat vernietiging zijn een directe dreiging voor herders, veehouders en KBH.

https://www.facebook.com/CanineEfficiency/photos/a.397992030343048/396589950483256/?type=3&theater&ifg=1 

Groeten, 

Ray 

Kind regards / Vriendelijke groeten, 

Ray & Jenny Dorgelo – Kleine Staarman 

Canine Efficiency 

+31618973629 (Ray) 

+31685002475 (Jenny) 

 

http://canineefficiency.com/  

https://www.facebook.com/CanineEfficiency 

https://www.youtube.com/user/canineefficiency
Registered under KVK nr: 74452800 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.